Особливості давньоруської літератури

Особливості давньоруської літератури були відображенням культурного і політичного життя середньовічної Русі в цілому.

Треба відзначити, що з самого початку це була література переважно клерикальна.

Обставини, при яких Київська Русь прийняла християнство, були специфічними, що і визначило загальний характер культури.

Русичі сприйняли здебільшого ритуали, обряди і міфологію, це і відбилося в давньоруській літературі.

Жанри давньоруської літератури

Система жанрів давньоруської літератури була своєрідною. Тут ми не бачимо багатьох прикладів, характерних для літератури західної: героїчного роману, любовного вірша і ін. Зазвичай виділяють такі жанри:

  • Літопис – один з центральних жанрів;
  • Слово – твори повчального характеру;
  • Повчання;
  • Житіє – спочатку перекладні, а потім і оригінальні біографії «святих»;
  • повість;
  • Патерики, Четьї-мінеї – збірки оповідань про святих і отців церкви.

Під «повістю» розумілися розповідні твори, включаючи світські розповіді на кшталт «Повісті про Дракулу», «Повісті про Йоржа Ершовиче». Багато «повісті» створювалися в пізніший період – XVI – XVII століття, часто відомі їхні справжні або передбачувані автори.

Зміст «повістей» часто було цілеспрямовано вигаданим, це могли бути анекдоти, політичні памфлети, сатиричні оповідання і т. Д. Однак в цілому вигадка російськими книжниками не вітався, головним принципом давньоруської літератури була «історичність».

Вигадка в поняттях того часу – «від лукавого». Однак «історичність» давньоруської літератури має мало спільного з нинішнім розумінням історії: автори творів писали їх, строго дотримуючись певних шаблонів.

Шаблони і етикетної були присутні всюди – і в описі битви, і в красномовних похвальних словах; автори користувалися ними, оскільки не бажали викладати події з власної точки зору. Твори писалися «від імені вічності» і для вічності.

Що стосується правдивості, то навіть біографії святих (частиною теж вигаданих) усвідомлювалися укладачами житій, як достовірні, а вже читачами і поготів. Відмова від «особистого» виявлялося і в тому, що автори більшості творів не називали себе.

Вже написані твори переписувалися, доповнювалися, включалися до збірок – літописні зводи. Один такий звід містив і історичні повісті, і повчання, і похвальні слова – в загальному, був такою собі збірною солянкою.

До всього цього переписувачі і читачі ставилися з максимальною серйозністю, навіть якщо автор конкретного розповіді вкладав інший посил. Така, наприклад, згадана «Повість про Дракулу», що розповідає, по суті, анекдоти про волоському князя Влада Цепеша і складена, мабуть, Федором Куріцин – видатним російським дипломатом і письменником XV століття.

Незважаючи на явно художній характер, повість сприймалася читачами як історичний твір, та ще й з елементами повчання – мовляв, справжній керівник держави повинний поєднувати в собі справедливість і жорстокість.

Посилання на основну публікацію