1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Основні ідеї Джона Локка (коротко)

Основні ідеї Джона Локка (коротко)

До середини 17 століття в Англії посилилося реформаторський рух, і утвердилася пуританська церква. На відміну від владної і нечувано багатої католицької церкви Реформаторський рух проповідував відмову від багатства і розкоші, економію і стриманість, працьовитість і скромність. Пуритани просто одягалися, відмовлялися від будь-яких прикрас і визнавали найпростішу їжу, не визнавали неробство і пусте проведення часу, а навпаки всіляко вітали постійна праця.

У 1632 році в одній пуританської сім’ї і з’явився на світ майбутній філософ і просвітитель Джон Локк. Він отримав прекрасну освіту Вестмінстерської школі і продовжив свою наукову кар’єру в якості вчителя грецької мови і риторики, а також філософії в коледжі Краст-Черч.

Молодий учитель цікавився природничими науками, а особливо хімією, біологією і медициною. У коледжі він продовжує вивчення цікавих йому наук, при цьому його також хвилюють і політико-правові питання, етика моральності і питання виховання.

В цей же час він близько сходиться з родичем короля, лордом Ешлі Купером, який очолював опозицію правлячої верхівки. Він відкрито критикує королівську владу і стан справ в Англії, сміливо висловлюється про можливість повалення існуючого ладу і утворення буржуазної республіки.

Джон Локк залишає викладацьку діяльність і селиться в маєтку лорда Купера в якості його особистого лікаря і близького друга.

Лорд Купер разом з опозиційно налаштованими дворянами намагається втілити свої мрії в дійсність, але палацовий переворот не вдався і Куперу спільно з Локком доводиться спішно бігти в Голландію.

Саме тут, в Голландії, Джон Локк написав свої кращі праці, які згодом принесли йому всесвітню популярність.

Основні філософські ідеї (коротко)

Політичне світогляд Джона Локка справили величезний вплив на становлення політичної філософії Заходу. «Декларація прав людини», створена Джефферсоном і Вашингтоном, будується на вченні філософа особливо в таких розділах, як створення трьох гілок влади, відділення церкви від держави, свобода віросповідання і всіх питань, що стосуються прав людини.

Локк вважав, що все знання, отримані людством за весь період існування, можна розділити на три частини: натуральна філософія (точні та природничі науки), практичне мистецтво (сюди входять всі політичні і соціальні науки, філософія і риторика, а також логіка), вчення про знаках (всі лінгвістичні науки, а також всі поняття і ідеї).

Західна філософія до Локка трималася на філософії античного вченого Платона і його ідеях ідеального суб’єктивізму. Платон вважав, що деякі ідеї і великі відкриття люди отримували ще до народження, тобто безсмертна душа отримувала інформацію з Космосу і знання з’являлися практично нізвідки.

Локк у багатьох своїх працях спростовував вчення Платона і інших «ідеалістів», доводячи, що не існує ніяких доказів існування вічної душі. Але при цьому він вважав, що такі поняття, як моральність і мораль передаються у спадок і існують люди «морально сліпі», тобто не розуміють ніяких моральних підвалин і тому чужі людському суспільству. Хоча доказів цієї теорії він також не зміг знайти.

Що стосується точних математичних наук, то більшість людей не мають про них жодного уявлення, оскільки для навчання цих наук необхідна тривала і методична підготовка, якщо ж ці знання можна було отримати, як стверджували агностики, від природи, про немає чого було б і напружуватися, намагаючись усвідомити складні постулати математики.

Особливості свідомості по Локка

Свідомість – це особливість тільки людського мозку відображати, запам’ятовувати і пояснювати існуючу дійсність. За Локка, свідомість нагадує чистий білий аркуш паперу, на якому, починаючи з першого дня народження, можна відображати свої враження про навколишній світ.

Свідомість спирається на чуттєві образи, тобто отримані за допомогою органів почуттів, а потім ми їх узагальнюємо, аналізуємо і систематизуємо.

Джон Локк вважав, що кожна річ з’явилася в результаті причини, яка в свою чергу була продуктом ідеї людського мислення. Всі ідеї породжуються якостями вже існуючих речей.

Наприклад, маленький сніжок – холодний, круглий і білий, тому він і породжує ці враження в нас, які можна також називати якостями. Але якості ці відображаються в нашій свідомості, тому їх і називають ідеями.

Первинні і вторинні якості

Локк розглядав первинні і вторинні якості будь-якої речі. До первинних належать якості, необхідні для опису і розгляду внутрішніх якостей кожної речі. Це здатність до руху, фігура, щільність і число. Вчений вважав, що ці якості притаманні кожному об’єкту, а вже наше сприйняття формує поняття про весняному і внутрішньому стані об’єктів.

До вторинних якостей відносяться здатності речей породжувати в нас певні відчуття, а оскільки речі здатні взаємодіяти з тілами людей, то і здатні пробуджувати в людях чуттєві образи через бачення, слух і відчуття.

Теорії Локка досить неясні щодо релігії, оскільки поняття Бог і душа в 17 столітті були непорушними і недоторканними. Можна зрозуміти позицію вченого в цьому питанні, оскільки з одного боку над ним тяжіла християнська мораль, а з іншого спільно з Гоббсом він відстоював ідеї матеріалізму.

Локк вважав, що «найвища насолода людини є щастя», і тільки воно може змусити людину цілеспрямовано діяти, щоб домогтися бажаного. Він вважав, що оскільки кожна людина бажає до речей, то саме це бажання володіти речами змушує нас мучитися і відчувати біль незадоволеного бажання.

При цьому ми відчуваємо двоякі почуття: оскільки володіння викликає насолоду, а неможливість володіння викликає душевний біль. До понять болю Локк відносив такі почуття, як гнів, сором, заздрість, ненависть.

Цікаві ідеї Локка щодо стану державної влади на різних стадіях розвитку людського колективу. На відміну від Гоббса, який вважав, що в до державному стані існував тільки «закон джунглів» або «закон сили», Локк писав, що людський колектив завжди підкорявся більш складним, ніж закон сили, правилам, які і визначали сутність людського буття.

Оскільки люди істоти, перш за все, розумні, то вони і здатні користуватися своїм розумом для контролю і організації існування будь-якого колективу.

У природному стані кожна людина користується свободою, як природним правом, даним самою природою. При цьому всі люди рівні і щодо свого суспільства і щодо прав.

Поняття про власність

За Локка тільки праця є підставою для появи власності. Наприклад, якщо чоловік і посіяв сад і терпляче обробляв його, то і право на отриманий результат належить йому на підставі вкладеної праці, навіть якщо земля не належить цьому працівнику.

Ідеї ​​вченого про власність були воістину революційними для того часу. Він вважав, що людині не можна мати більше власності, ніж він може використовувати. Хоча саме поняття власність – священне і охороняється державою, тому можна миритися з нерівністю в майновий стан.

Народ як носій верховної влади

Як послідовник Гоббса, Локк підтримував «теорію суспільного договору», тобто він вважав, що люди укладають з державою договір, віддаючи при цьому частину своїх дарованих природою прав, за те, щоб держава охороняло його від внутрішніх і зовнішніх ворогів.

При цьому верховна влада обов’язково затверджується всіма членами суспільства, і якщо верховний сюзерен не справляється зі своїми обов’язками і не виправдовує довіри народу, то народ може її переобрати.

Головною метою будь-якої держави, вважав Локк, є благополуччя його громадян, тому якщо державна тиранія і постійний тиск на громадян не задовольняють потреб, то народ може повстати і скинути таку владу, помінявши на нову, більш лояльну і здатну змінюватися в залежності від обставин.

Хто може виступати арбітром у суперечці між державою, тобто верховною владою і народом? Тільки народ, вважає Локк. Народ може або апелювати до верховному правителю – Богу або самостійно поміняти владу на іншу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Трагедія на Хіллсборо