Осмислення історії Першої Світової війни

Перша світова війна, що спалахнула між націями, які вважали себе цивілізованими, породила настрої скептицизму щодо майбутнього європейської цивілізації. Багато мислителів, як, наприклад, німецький філософ Освальд Шпенглер, передрікали швидкий захід європейської культури. У XIX ст. в науці переважала ідея, що суспільство розвивається поступально, постійно вдосконалюючись. Однак тепер багато мислителів, які прагнули збагнути логіку історії, стали сумніватися в правильності такого підходу. Англійський історик Арнолд Джозеф Тойнбі розглядав світовий розвиток як процес зміни локальних цивілізацій, кожна з яких проходить своєрідний життєвий цикл від народження до надлому, занепаду і вмирання. За думки вченого, кожна цивілізація спирається на досягнення попередніх їй культур і тому є якісно новим етапом в історії людства.

Посилання на основну публікацію