Олена Петрівна Блаватська

Для когось Є. П. Блаватська була другом і вчителем, для когось – шарлатаном, для когось – ворогом і людиною, зруйнували релігійні підвалини суспільства. Все це – лише відносні істини …
Кожній епосі притаманні своя система цінностей, свій світогляд, смаки і прагнення, темперамент і характер. Своє релігійне і філософське сприйняття реальності, своя ідеологія … Як правило, ми вважаємо важливим те, до чого звикли, і дотримуємося тієї системи поглядів, в якій виховані і яка тому здається нам нормальною і природною. Так, у Стародавньому Римі було природним вірити в богів римського пантеону, трохи пізніше увійшло в норму бути християнином, сьогодні стало нормальним вважати себе або атеїстом, або, в кращому випадку, людиною, віруючою, що все-таки існує щось, що перевищує нас. Як говорить приказка, в Римі потрібно поводитися, як личить римлянину; відповідно, прийняття цінностей, притаманних нашій епосі, дозволяє нам в ній орієнтуватися і відчувати себе комфортно. Але, з іншого боку, інертність мислення і конформізм або, краще сказати, консерватизм відштовхують все нове і намагаються його погубити.
Олена Петрівна Блаватська

Та ж доля спіткала ідеї та погляди Олени Петрівни Блаватської.
Ще в XIX столітті Е.П.Б. (так називали її учні) звертає увагу на взаємозв’язок, що існує між різними пластами культури – наукою, релігією і філософією, на те загальне, що є присутнім у всіх релігіях світу і ідеалістичних філософських доктринах. Вона порівнює вчення Сходу і Заходу і знаходить їх спільні корені, бо питання, які ставить перед нами життя, не можуть бути «східними» або «західними». Ми повинні погодитися з думкою, що не існує багато істин або багато реальностей, хоча є безліч уявлень про Реальності (що обумовлено суб’єктивними факторами і обмеженнями, властивими будь-якій культурі).
Наш століття інформатики потребує об’єднання не тільки в економічній та науковій сферах, але також в галузі метафізичних і філософських цінностей. Дослідження релігій, філософсько-релігійних систем і традицій різних народів дає нам можливість дізнатися минуле людства і при цьому глибше зрозуміти й наповнити сенсом той час, в якому ми самі живемо. Historia magistra vitae [1]. І це справедливо не тільки по відношенню до історичних подій, бо справжня історія людства – це історія ідей, цінностей і прагнень, які його надихали і наповнювали змістом його існування.
Досліджуючи психологію, антропологію та філософію XX століття, можна побачити, що багато сучасні вчені і філософи, такі, як Юнг, Маслоу, Шолем, Еліаде, Адо, повертаються до основних ідей і дослідницьким задумам Блаватської і продовжують їх. Так, в області психології Юнг вказує на те, що внутрішній світ людини набагато більш глибокий, ніж це вважалося раніше, і нам майже не відомий; що людина – істота, яка крім тимчасового, поверхневого і особистісного аспекту свідомості володіє метафізичним центром, самість, яка прагне інтегруватися в свідомість, проявитися. Цей процес росту, спочатку закладений в людині, Юнг називає процесом індивідуації. Зі свого боку, Маслоу підтверджує, що крім минущих потреб людині для відчуття щастя і повноти життя необхідні метапотребности – те, що виходить за межі особистісних інтересів. Самоосу-ществление можливо лише в тому випадку, якщо метафізичні цінності є опорою і стрижнем нашого життя. Еліаде говорить про те, що людина – це не просто homo sapiens, раціональне, мисляча істота; за своєю суттю людина є також homo religiosus, релігійним істотою, яке крім розуму має здатність оперувати образами і символами. У галузі соціології Сорокін, приєднуючись до багатьох інших філософам, говорить про кризу нашого часу, про дроблення західної культури і про її русі до нового середньовіччя, що відбувається в силу ірраціональних і чуттєвих факторів, які терзають нашу цивілізацію, яка відмовилася від ідеалів, від священного, від усього, що облагороджує людину.

Пошук сенсу – це пошук опори
У своїх працях Е.П.Б. пропонує нам відмовитися від обмеженого і егоцентричного підходу, по-новому оцінити навчання як сучасних, так і древніх філософів, прийняти позачасове у сфері релігійного і зрозуміти, що кожна релігія добре виконує свою функцію, поки направляє людину до Божественного, що не чіпляючись за свої догмати і порожні форми. Розвиток науки в XIX столітті породило позитивізм, який обмежує істину, зводячи її до того, що можна перевірити експериментально, і відкидає метафізику як таку. Відмова від релігії і метафізики перетворює науку в опору матеріалізму, і місце жерців і священних писань займають вчені та їх догмати. Але крім науки і наукової «істини» (яка багато в чому визначена суб’єктивним фактором) людина потребує в прекрасному, в глибоких почуттях і в роздумах про Вічності, про сенс життя і справді цінне, що є в ній.
Розмова про Олені Петрівні Блаватської ми можемо почати з фрази відомого філософа Бергсона: «Містики нічого не просять і, проте, отримують. Вони не потребують закликах, вони просто існують; їх існування – це поклик ». Містичне в людині – це рух до прекрасного і таємного, це вихід за межі відомого. Містичне – це Діоніс в людині, бог ентузіазму, бог, який веде нас в ніч, нашу ніч невідання, бог, що дає нам можливість освоїти і підкорити новий простір, бог, якого супроводжує Аполлон, що символізує здатність принести світло і гармонію в освоєний нами простір.
Містики нічого не просять і не потребують визнання. Їхній спосіб життя та ідеї надихають тих, хто перебуває в пошуку.

Що таке істина про Е.П.Б.?
У чому полягає істина про Е.П.Б.? Коли Ісуса, одного з великих Учителів, звинуватили в порушенні закону, богохульстві і обмані і засудили до розп’яття, Понтій Пілат, відчуваючи велич цієї людини, поставив йому питання: «Що таке Істина?» І відповіддю йому було мовчання, бо Істину неможливо висловити словами .
Можна сказати, що про Олені Петрівні Блаватської існує багато відносних істин. Для когось вона була другом і вчителем, для когось могла бути шарлатаном і обманщиком, для когось – ворогом і людиною, яка зазіхнув на основні релігійні підвалини, а хтось бачив у ній передусім людини, що володіє парапсихологическими здібностями … Все це – відносні істини: кожен, включаючи і друзів Е.П.Б., і її ворогів, дивиться на неї через призму своїх власних уявлень і знайомить нас з різними фактами її біографії, пофарбованими своїм власним сприйняттям.
Я думаю, в пошуку істини про Е.П.Б. ми не повинні вважати, що, збираючи факти з її життя, ми зможемо відтворити її портрет. Не слід також думати, що все написане в її творах є остаточною істиною. Ми можемо запитати себе: у чому полягає істина про нас самих? Очевидно, що існує наша власна «істина» про нас – наше уявлення про самих себе, про своє життя, свої достоїнства і недоліки. Крім цієї є й інші «істини» – думки наших друзів і людей, які, справедливо чи ні, нас недолюблюють. Але насправді істина про нас – це щось інше. І це інше також існує, якщо ми говоримо про Блаватської, Сократ, Платон, Бетховені, Чайковського – про кожного з великих людей. У великому простіше побачити мале, доступне мирському погляду, а незрозуміле пояснити зрозумілою: великодушність – особистою зацікавленістю, вихід за рамки загальноприйнятого – сектантством, бажання більш глибоко зрозуміти світ – дивацтвом. Тут можна згадати притчу про те, як один із слухачів Конфуція сказав його учневі: «Ти розумніший, більш великий, ніж твій Учитель». І той відповів: «Мудрість людини можна уподібнити стіні. Моя стіна не вище людського зросту, і тому кожен без праці розгледить все, що за нею знаходиться. А мій Учитель подібний стіні заввишки в декілька сажнів. Хто не зможе відшукати в ній ворота, ніколи не дізнається, які прекрасні храми і палаци приховані за нею ».
Коли ми зустрічаємося з чимось великим, нам важко його зрозуміти і ще важче пояснити. У цьому сенсі важливо не створювати передчасних суджень про те, хто така Е.П.Б. Необхідно глибоке вивчення її творів, її життя і прагнення неупереджено, що не виходячи з якихось упереджень і заздалегідь готових оцінок, зрозуміти її природу. Тільки в цьому випадку наше судження буде більш-менш об’єктивним. І ми зрозуміємо, що крім біографії, крім моментів, що відносяться до мирського життя, про Е.П.Б. існує деяка інша істина – істина, пов’язана з філософським, метафізичним, справжня історія її подорожі через внутрішній простір душі. Ми побачимо її ідеали і прагнення, радості і страждання, те, що було їй опорою, і те, заради чого вона жила. Саме це внутрішнє в якомусь сенсі і є істиною про Е.П.Б .; і це справедливо не тільки по відношенню до неї, але і по відношенню до кожного з нас.

Мирська історія
Біографія Є. П. Б. включає в себе дані про її сім’ю та походження, історію її дитинства, протягом якого її супроводжували феномени і відбувалися дивні речі. Можна згадати її першу зустріч з наставником, заміжжя, втеча з дому, після чого починаються мандри і знайомство з різними світовими культурами і традиціями, неодноразові спроби проникнути в Тибет … Період пошуку закінчується, коли Е.П.Б. засновує Теософське суспільство, після чого всі її увагу присвячено розвитку і росту цієї організації і, з іншого боку, написання праць: «Викриття Ізіди», «Таємної Доктрини», «Теософського словника», «Ключа до теософії», «Голосу Безмовності» і інших, а також сотень статей – повне зібрання її творів становить п’ятнадцять томів. Про це можна багато чого сказати, і багато вже сказано.
У неї був складний характер. Вона могла лаятися як візник; коли вона працювала, навколо неї були розкидані недопалки; можливо, вона не вміла зі смаком одягатися, могла витратити останні гроші на що-небудь несуттєве, втратити акції, в які були вкладені великі суми; вона могла в різкій формі сказати або написати більше, ніж слід. І, з іншого боку, вона прощала людям помилки, закривала очі на недоліки своїх співробітників, звертала увагу насамперед на гідності людини, в силу чого вона часто може здаватися нам наївною і занадто довірливою.
Останні 15 років свого життя вона проводить за робочим столом по 18 годин на добу, вона постійна і наполеглива у своїх прагненнях … Все це лише деякі риси її характеру. Але, як мені здається, все це не настільки важливо, як неістотно і те, що вона володіла парапсихологическими здібностями, бо парапсихологія – не перше духовне, а психічне явище. За час свого перебування в Тибеті Е.П.Б. повинна була навчитися контролювати ці здібності, навчитися панувати над своєю особистістю, з медіума перетворитися на Адепта.
Ми не виключаємо можливості існування телепатії та інших здібностей, дрімаючих в людині, але в руках невігласи вони можуть виявитися швидше небезпечними, ніж корисними. «Давати більше знання людині, ніж він може вмістити, – небезпечний експеримент …», і, як написано далі, це може стати небезпечним не тільки для нього самого, а й для оточуючих. Кожні ліки є одночасно і отрутою.
Справжня духовність глибоко гуманна, вона метафізічна, мудра і неегоїстичний і не має нічого спільного з феноменами або розмовами, в яких оперують поняттями, що живлять марнославство уявних мудреців. «Нам потрібні люди проникливі, з серйозними цілями. Один така людина може зробити більше для нас, ніж сотні мисливців феноменів ».

Інша історія
Крім мирської історії, про яку написано багато книг, існує інша історія, можна сказати, метаісторія життя Олени Петрівни Блаватської. Вона була містиком і філософом, учнем і вчителем. І якщо говорити про метаісторії її життя, про подорож через внутрішнє, міфічна простір-час, ми повинні сказати, що це – історія великих випробувань і великих перемог, які ведуть до освоєння внутрішнього простору душі.
Внутрішнє життя Е.П.Б. – Це життя Учня, людини обов’язку, відданості й вірності обраному шляху. Хоча вона й не завжди розуміла поради і вимоги своїх Вчителів і у неї завжди була можливість відмовитися їх виконати – просто сказати: «Я не хочу цього робити», – вона незмінно залишалася в їх розпорядженні і робила все, що в її силах, бо для неї ніщо не мало значення, крiм її Боргу перед Вчителями і ділом теософії: «Їм належить вся моя кров до останньої краплі, їм буде віддано останнім биття мого серця».

Посилання на основну публікацію