Оксамитова революція в Угорщині в 1989 році

Угорщина була одним з лідерів процесу демократизації в європейському соціалістичному таборі. Поряд з Польщею вона однією з перших вступила на шлях реформ, початок яких припадає на кінець 1960-х рр. Однак до середини 1980-х рр. ресурси екстенсивного шляху розвитку були вичерпані. Сповільнилися темпи зростання, скоротився імпорт, піднімалися ціни на продукти харчування. Швидко росли невдоволення і критика застійних явищ в суспільстві. Деяку надію на оновлення країни породили вироблені в 1988 р зміни в керівництві країною. Однак відсутність кардинальних змін в системі політичної влади все більше підривало авторитет правлячої партії і її керівництва.

У жовтні 1989 р Угорська комуністична партія саморозпустилася, в країні стала формуватися багатопартійна система.

У березні 1990 р відбулися вибори, на яких комуністи (перейменована себе в Угорську соціалістичну партію) зазнали нищівної поразки. Блок опозиційних сил на чолі з Угорським демократичним форумом, що об’єднував у своєму складі представників інтелігенції, підприємців, широких верств дрібних приватних власників, сформував уряд на чолі з вченим-істориком Йозефом Анталом, запевнив країну, що він стоїть за поступовий перехід до ринкової економіки. Починався новий етап розвитку країни.

Посилання на основну публікацію