Новий вигляд російського суспільства

За останнє десятиліття XX в. в соціальній структурі Росії відбулися докорінні зміни. Замість державної та кооперативно-колгоспної економічною основою суспільства стала приватна власність. Багато обзавелися різними видами власності: від дачних ділянок і квартир до середніх і великих підприємств. Поширилися орендні відносини. З’явився значний прошарок людей, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю (ремесла, дрібнороздрібна торгівля, сфера послуг). Поступово в Росії почав формуватися середній клас.
У той же час характерною рисою суспільства стала його різка диференціація, розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими верствами. За оцінками економістів, приблизно третина населення країни мала офіційні доходи нижче рівня прожиткового мінімуму. Чисельно збільшувалися маргінальні групи: безробітні, молодь, що не знайшла місця в житті, кримінальні елементи, безпритульні діти і т. Д. Приблизно 10% населення стали розташовувати майже половиною всіх доходів суспільства.
На тлі соціальних контрастів відбувалася й ідеологічна поляризація. Близько чверті протестного електорату підтримувало ліві сили – комуністичні партії і близькі до них руху. Праві (ліберальні) сили спиралися на досить вузьке соціальне коло. Але головне значення має та обставина, що значна частина населення, незважаючи на життєві труднощі, вже не орієнтувалася на минуле. За 10 років більшості людей вдалося пристосуватися до нових соціально-економічних умов.

Посилання на основну публікацію