“Новий курс” Рузвельта

26 листопада 1929 з краху на Нью-йоркській фондовій біржі почалася криза американської економіки. За різким падінням курсу цінних паперів пішли падіння промислового і сільськогосподарського виробництва, зростання безробіття. Криза охопила всі сфери економічного життя США і увійшов в історію під назвою «Великої депресії». Наступ економічної кризи було неминучим результатом розвитку економічних протиріч. Заробітна плата та купівельна спроможність більшості пересічних американців у 20-ті роки не відповідали зростанню рівня пропонованих масових споживчих стандартів; різні промислові галузі розвивалися нерівномірно; великі монополії роздували ціни на багато промислові товари, спекуляція цінними паперами прийняла величезні розміри, зростало безробіття.
Економічна криза був обумовлений і економічною політикою, що проводиться урядом США в 20-ті роки – політикою «американського індивідуалізму». Найголовнішим постулатом індивідуалізму було невтручання держави в економіку. Індивідуалізм втілював у собі протест особистості проти абсолютизму. Реалізація його принципів в XIX столітті надала широкий простір приватній ініціативі в США і сприяла швидкому економічному розвитку країни. Проте криза 1929-1933 років показав, що індивідуалізм в його крайніх формах став перешкодою економічному прогресу. Криза економіки став і кризою американського індивідуалізму.
Вихід з кризи був знайдений на шляхах великомасштабного втручання держави в економіку. Це втручання було здійснено адміністрацією Франкліна Делано Рузвельта, який став президентом Сполучених Штатів Америки в листопаді 1932 року.
Ф.Д. Рузвельт – найбільший політичний діяч XX століття, єдиний американський президент, що обирався на цей пост чотири рази. Рузвельт народився в сім’ї великого підприємця і землевласника; отримав блискучу освіту, рано захопився політикою. У 1910 році він був обраний в сенат штату Нью-Йорк від демократичної партії, У 1913 році отримав призначення на пост заступника морського міністра. У 1928 році Рузвельта обирають губернатором штату Нью-Йорк, а в 1930 році він переобраний на цей пост. На цій посаді він провів ряд заходів щодо розширення трудового законодавства, домігся надання правової та фінансової допомоги фермерам штату. Все це сприяло зростанню його популярності і, безсумнівно, допомогло досягти перемоги на президентських виборах.
Головне місце в заходи держави щодо виходу з економічної кризи, що склали «Новий курс» Рузвельта, відводилося відновленню промисловості. У червні 1933 року був прийнятий закон «Про оздоровлення національної промисловості». Відповідно до нього створюється Національна адміністрація відбудови промисловості, яка стала здійснювати примусове розділення промислових підприємств. Американська промисловість була розділена на 17 груп, для кожної з них були розроблені «кодекси чесної конкуренції», відповідно до яких в кожній промисловій групі узгоджувалися монопольні ціни, визначалися умови торгового кредиту, обсяг продукції, розподілялися ринки збуту. Головною умовою «кодексів чесної конкуренції» було заборона продавати товари нижче встановлених ними цін, що сприяло підтриманню цін на належному рівні, що забезпечував отримання прибутку. Закон «Про оздоровлення національної промисловості» передбачав також встановлення мінімуму заробітної плати робітників, максимум тривалості робочого дня, право робітників на створення профспілок.
Закон передбачав надання допомоги безробітним, для чого формувався фонд громадських робіт. Для надання допомоги безробітним була утворена Адміністрація громадських робіт. На організацію громадських робіт відразу одноразово було виділено понад 3 млрд доларів, а всього в 1933-1937 роках на громадські роботи виділено 12 млрд доларів. Для безробітної молоді створювалися трудові табори з безкоштовним харчуванням та оплатою по 1 долару в день. Безробітні залучалися до робіт з розчищення лісів, ремонту доріг, меліоративних робіт. У південних штатах безробітні будували автостради, мости, аеродроми. До початку 1934 року на громадських роботах було зайнято близько 5 млн людей, а допомоги по безробіттю отримували близько 20 млн американських громадян.
Одночасно з початком проведення політики пожвавлення промисловості вживаються заходи з порятунку банківської системи країни. Рузвельт закрив усі банки країни, а після того як отримав від Конгресу необхідні повноваження, здійснив програму порятунку банківської системи, допомагаючи одним банкам і ліквідуючи інші.
Для виведення з кризи сільського господарства в травні 1933 року приймається закон «Про регулювання сільського господарства» та засновується Адміністрація з регулювання сільського господарства, яка встановлювала обсяг виробництва, регулюючи, т. Е., Підвищуючи ціни на сільськогосподарську продукцію за допомогою скорочення посівних площ. Держава навіть виплачувало фермерам премії за скорочення виробництва. Від Адміністрації сільськогосподарського кредиту, заснованої в 1933 році, фермери, головним чином великі, отримали кредит на суму в 2 млрд. Доларів. У результаті доходи фермерів до 1936 року зросли на 50%, але близько 10% ферм, в основному дрібних, до того часу були продані з молотка. Вжиті урядом Рузвельта заходи в галузі сільського господарства сприяли посиленню концентрації в сільському господарстві США.
У 1935 році приймається «Національний акт про трудові відносини», за яким за робочими визнавалося право на колективний захист своїх інтересів через профспілки, страйки і укладення з підприємцями колективних договорів. У цьому ж році уряд прийняв закон «Про соціальне забезпечення». За цим законом встановлювалися пенсії для робітників, які досягли 65 років, вводилися посібники інвалідам, сиротам, вдовам і безробітним. Фонди соціального забезпечення по старості, інвалідності та через втрату годувальника складалися з внесків робітників і відрахувань власників підприємств.
Прийняття цих законів означало, що в політиці «нового курсу» стався зсув вліво. Це призвело до посилення політичної боротьби напередодні нових президентських виборів. На виборах 1936 Рузвельт здобув значну перемогу. Без перебільшення можна сказати, що вибори 1936 мали історичне значення: вони зробили реформи «нового курсу» незворотними. Свій черговий президентський термін Рузвельт почав з реформи Верховного суду, але змушений був, через незгоду більшості членів демократичної партії з цією реформою, відступити.
Восени 1937 року в країні знову почалася економічна криза. Він загострив проблему безробіття і викликав перші серйозні розбіжності всередині адміністрації президента. Криза 1937 був недовгим і влітку 1938 року закінчився.
«Новий курс» можна вважати своєрідним переломним моментом в історії США XX в. Розпочаті Рузвельтом перетворення були спрямовані на вихід країни з кризи і на відновлення економіки. Реформи «нового курсу» показали можливість і необхідність державного регулювання економіки. Ще більш значущими були соціальні реформи. Вперше в історії США держава взяла на себе роль гаранта соціальної захищеності своїх громадян.

Посилання на основну публікацію