Нова економічна політика. Утворення СРСР

1. Які були причини заміни політики «воєнного комунізму» новою економічною політикою?

У 1921 р Радянська держава перебувало в стані глибокої кризи. Виробництво впало до рівня часів Петра I, страшний голод і безробіття, робочі бігли з міст, а селяни бралися за зброю. Зростання злочинності. Повстання матросів і солдатів у Кронштадті з вимогами скасування продрозкладки, дозволи вільної торгівлі та ліквідації монополії більшовиків на владу. Тому необхідно було терміново знайти механізми пожвавлення економіки і ліквідувати політику «воєнного комунізму».

2. Перелічіть заходи, проведені в ході непу, в області: а) сільського господарства; б) промисловості; в) фінансів; г) торгівлі.

А) введення продподатку, дозвіл селянам вільно розпоряджатися залишками своєї продукції, дозволявся наймання робочої сили. Б) дозволявся наймання робочої сили, невеликі приватні підприємства та ринкові відносини. В) залучення іноземного капіталу, скасування карткової системи, зрівняльного розподілу, впровадження грошового обігу. Г) свобода торгівлі, дозвіл селянам вільно розпоряджатися залишками своєї продукції.

3. Які були підсумки проведення нової економічної політики? Чим був викликаний відмова від непу?

Неп стимулював приватну ініціативу, викликав пожвавлення в економіці. До 1926 СРСР досяг довоєнного рівня виробництва, збір зернових навіть перевищив на 20% рівень 1909 – 1913 рр. Важливу роль зіграла і грошова реформа, вона дозволили населенню робити накопичення, зберігати їх. Неп допоміг відновити народне господарство і налагодити виробництво, торгівлю, але не ліквідувати відставання від провідних країн Заходу. Необхідно було провести індустріалізацію, створити потужну економіку, яка змогла б успішно розвиватися в умовах ізоляції. А неп цієї мети вже не відповідав. Своє призначення ця тимчасова міра виконала. Почали проявлятися й негативні явища. Наприклад, хтось багатів, хтось біднішала, що суперечило обіцянкам більшовиків, зростання злочинності. Тому неп уряд згорнуло.

4. Які були перші кроки радянської влади в галузі національних відносин?

Сама ідея світової пролетарської революції передбачала національне самовизначення пригноблених народів. Радянська влада висловлювала готовність підтримати національно-визвольні рухи в зарубіжних країнах. Для цієї мети в Москві був створений Комінтерн.

5. Які були передумови утворення СРСР: ідеологічні, політичні, економічні?

Ідеологічні передумови: комуністи вважали, що побудувати соціалістичне суспільство можна шляхом об’єднання всіх націй і народностей, також була жива пам’ять народів про їх приналежності до єдиної держави, ідея світової революції і створення в майбутньому Всесвітньої Федеративної Республіки Рад. Політичні: великий авторитет влади серед робітників і селян після Жовтневої революції, перемоги в Громадянській війні, єдиний характер політичного ладу, подібні риси організації державної влади і управління, нестійкість міжнародного становища. Економічні: жорстка політика воєнного комунізму, потім НЕП, в рамках колишньої Російської імперії було створено єдиний економічний простір, тому була ідея відновити ці економічні зв’язки.

6. На підставі наведених нижче фактів визначте основні етапи об’єднання радянських республік: а) прийняття декрету «Про об’єднання радянських республік Росії, України, Литви, Латвії, Білорусії для боротьби з світовим імперіалізмом» (1919); б) у ВЦВК РРФСР введені представники України, Білорусі, Закавказьких республік; в) укладення в 1920 – 1921 рр. господарських договорів і угод РРФСР з Україною, Білоруссю, Азербайджаном, Вірменією, Грузією, розробка плану ГОЕЛРО і створення Федерального комітету по земельних справах (1921), що регулювало питання в цих радянських республіках; г) делегація РРФСР представляла радянські республіки на міжнародній конференції в Генуї (1922).

Першим етапом було створення ідеологічної та політичної основи для об’єднання. Цій меті послужив декрет «Про об’єднання радянських республік Росії, України, Литви, Латвії, Білорусії для боротьби з світовим імперіалізмом». Далі починається формування спільних органів влади, цим закладені основи політичної системи союзу. Третій етап – це визначення економічної політики і відродження економічних зв’язків, які існували в рамках колишньої Російської імперії. І четвертий етап – домогтися міжнародного визнання, обзавестися союзниками.

7. Які плани створення єдиної держави існували серед партійного керівництва РКП (б)? У чому їх принципова відмінність?

Існувало два плану: ленінський план федерації і сталінський план «автономізації». Сталін вважав, що СРСР повинен бути унітарною державою, а в рамках нього всім бажаючим народам дозволялося створювати автономії. План Леніна передбачав отримання незалежності і державності усіма народами, потім об’єднання їх у рівноправну федерацію.

Пропонуємо обговорити. Стор.89. Деякі історики розглядають неп як ідеальну модель «соціалістичної ринкової економіки», інші вважають, що у непу не було будь-яких перспектив для розвитку в майбутньому. А як вважаєте ви?

Я вважаю, що у непу не було перспектив. Він як елемент ринкової економіки не міг вписатися в командно-адміністративну систему. Положення про свободу торгівлі, вирішенні приватної власності, хоча і з обмеженнями, суперечили суті Радянської держави і основам командної економіки. Тому неп не міг перетворитися на постійну міру.

Відповідь на історичний документ стр. 89 – 90. Назвіть органи влади, затверджені Конституцією. Які статті Конституції відкривали можливість для прояву в майбутньому унітарних тенденцій і порушення прав людини? Яке значення освіти СРСР?

Верховний орган влади – З’їзд Рад, а в період між з’їздами – ЦВК (Союзна Рада і Рада Національностей), президія якого є вищим законодавчим, виконавчим і розпорядчим органом. РНК – виконавчий і розпорядчий орган влади. Також затверджено був Верховний суд. Це статті 29 і 61. Стаття 29 передбачала зосередження законодавчої та виконавчої влади в руках одного органу влади, хоч і на час, а стаття 61, передбачала створення ОГПУ, для боротьби з політичною та економічною контрреволюцією, а точніше з аппозиції. Значення освіти СРСР велике. З’явилося на Сході нова могутня держава, що йде по своєму, особливому, шляхи розвитку, з чужою Заходу ідеологією. Це зумовило протистояння СРСР і країн Заходу, заклало основи політики 20 століття.

Посилання на основну публікацію