Науково-технічний прогрес у другій половині 20 – на початку 21 ст.

 Науково-технічний прогрес (НТП) став можливим завдяки науково-технічній революції (НТР), що сталася в 40-50-х роках ХХ століття. НТП вплинув на всі сфери життя суспільства. Основним досягненням НТП присвячений даний урок.

 Передісторія

 Головна характеристика науково-технічної революції (НТР) другої половини XX ст. – перетворення науки в головний фактор соціально-економічного розвитку. Таким чином, НТР сприяла трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне.

Постіндустріальне суспільство – суспільство, в якому наука стає фактором виробництва, а переважаючим типом праці – зайнятість у сфері послуг (на відміну від індустріального суспільства, в якому домінує робота на заводах, і доіндустріального, в якому переважала сільськогосподарська праця).

 Такі зміни були можливі тільки завдяки технічному розвитку, який дозволив замінити людину на заводах машиною (автоматичне, кероване комп’ютерами виробництво).

  Події

 • 1942 р. створено перший атомний реактор у США;
 • 1953 р. – вивчена молекулярна структура ДНК, в якій зберігається генетичний код. Це відкриття поклало початок розвитку генної інженерії;
 • 1957 р. – запуск у космос першого супутника (СРСР);
 • 1961 – перший політ людини в космос (СРСР);
 • 1965 р. – перший вихід людини у відкритий космос (СРСР);
 • 1969 р. – політ людини на Місяць (США);
 • 1953 р. – розшифрована будова молекули ДНК;
 • 1976 р. – з’явився персональний комп’ютер;
 • 1990-ті рр. – інтернет стає доступний широкому загалу;
 • 1990-ті рр. – з’являється мобільний супутниковий телефонний зв’язок.

Учасники

 • С. П. Корольов – академік АН СРСР, засновник практичної космонавтики, конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики;
 • Н. Віннер – американський математик, творець кібернетики (науки про закони одержання, зберігання і переробку інформації);
 • Ю. Гагарін – радянський космонавт, перша людина, що зробила політ у космос;
 • Н. Армстронг і Е. Олдрін – американські космонавти, які здійснили першу посадку на Місяць;
 • Тім Бернерс-Лі – вчений, творець Всесвітньої павутини (World Wide Web) (1991).

Висновок

Поява персонального комп’ютера, винахід Інтернету та поява штучного супутника Землі створили нові можливості в сфері комунікації. Світ до кінця XX століття змінився, перетворившись у «глобальне село». Нові технічні засоби зробили можливим доступ до величезного масиву інформації, в якому сучасній людині все важче орієнтуватися.

Конспект

Після закінчення Другої світової війни, після того, як відгриміли гармати великої війни, людство стало працювати над відновленням зруйнованого світу. Створювалися нові підприємства та наукові школи. Науково-технічна революція (НТР) не була б можливою без тих базових знань, накопичених людством за попередній період свого розвитку. НТР і наступний за нею науково-технічний прогрес (НТП) був безпосередньо пов’язаний з появою «суспільства споживання», а починаючи з 1970-х рр. і «інформаційного суспільства». Наука остаточно стала на службу людському суспільству.

Яскравими прикладами НТП можна вважати успіхи в освоєнні космосу:

 • запуск першого у світі супутника (СРСР, 1957 рік);
 • політ першої людини в космос (СРСР, 1961 рік);
 • вихід людини у відкритий космос (СРСР, 1965 рік);
 • політ людини на Місяць (США, 1969 рік) і т. д;

Промисловість створювала космічні кораблі, місяцеходи, відправляла супутники до Венери, Марса, інших планет Сонячної системи. 

У 1960-1990-ті рр. особливим успіхом відрізнялися досліди у фізиці, хімії, інженерії та ін. З 1970-х рр. прискореним темпом розвивалася електроніка та комп’ютеризація. Сенс полягав у тому, що всі досягнення науки так чи інакше перероблялися і служили людині. Хімія постачала людині нові тканини, лакофарбові матеріали тощо, фізика і техніка – телевізори, приймачі і т. д.

Починаючи з 1980-х рр., НТП став протікати в новій формі. Та «революційна база» 1950-1970-х рр., яка була воістину проривом, стала використовуватися для удосконалення і розвитку нового. Так, від примітивних величезних мобільних телефонів до початку нового тисячоліття світ прийшов до майже невидимих пристроїв. Від потужних, займаючих цілі поверхи комп’ютерів – до переносних гаджетів. 

Основний упор на сучасному етапі науково-технічного прогресу робиться на:

 • нанотехнології;
 • нові джерела енергії;
 • на загальну автоматизацію та ін.

Світ вступив в епоху постіндустріального суспільства. Це суспільство характеризується першорядністю високих технологій, інформатизацією та комп’ютеризацією всіх сфер життя суспільства. Високі технології повинні ще більше полегшити повсякденний побут і працю людини. Інтернет став невід’ємною частиною людського суспільства. З’явився новий спосіб спілкування. Життя людини практично перестало становити якусь таємницю від оточуючих. Інформаційне суспільство – це суспільство XXI століття і наступних за ним століть. 

Сучасне постіндустріальне суспільство характеризується не тільки загальною інформатизацією, але і тим, що головним своїм ресурсом визнає людину, вірніше, її інтелектуальні здібності.

Саме вчені, а не військові стали більше цінуватися на сучасному етапі людського розвитку.

З іншого боку, не можна не відзначити і мінуси НТП. Наука не тільки стала обслуговувати людину, але і стала служити військовим. Саме в ХХ столітті світ «познайомився» з такими новими видами озброєння, як атомна, воднева і нейтронна бомба. З’явилася ядерна зброя. З розвитком техніки з’явилися нові види «пристроїв для вбивства».

Таким чином, НТП допомагає людям (хоча багато хто вважає, що така допомога призведе до остаточної заміни людини машиною), і в той же час може і погубити її.

Посилання на основну публікацію