Науково-технічний прогрес і суспільство

Вплив наукової думки і науково-технічного прогресу на суспільство незмірно зросла. XIX століття почався як «вік пара» і закінчився переходом від енергетики пара до енергетики електрики і двигунів внутрішнього згоряння. Розширилися енергетичні можливості передових країн та можливості, пов’язані з впровадженням нових технологій у виробництво і нових товарів в оборот.

В доіндустріальному суспільстві головним чинником, стримуючим чисельність населення, була висока смертність. Це положення в Європі і Північній Америці змінилося в останні десятиліття XIX в. не тільки внаслідок підвищення рівня життя, особливо значного в містах, але і внаслідок швидкого розвитку медицини. Вчені розробили нові засоби діагностики (на основі аналізів крові та ін.), Встановили збудників багатьох хвороб (наукова школа бактеріологів Р. Коха), знайшли кошти боротьби з епідеміями (запобіжні щеплення Л. Пастера), розробили заходи санітарно-гігієнічної профілактики. Завдяки розвитку хімії з’явилися ефективні медикаменти (аспірин, пірамідон, різні антисептики та ін.). Досягненнями в хірургії прославилися російські медики М. І. Пирогов і Н. В. Скліфосовський.
Поліпшилося харчування населення. Завдяки вдосконаленню виробництва і зниження витрат на транспортування стали доступні цукор, кава, шоколад і ряд інших продуктів. Розвивалося консервування.

Науково-технічний прогрес позначився і на побутовій культурі. Щодо дешеві речі фабричного виробництва замінили вироби ремісників. У побут кожної сім’ї увійшли меблі, дзеркала, посуд, лампи. Для запалювання вогню стали використовувати сірники. Міська одяг витіснила народну (національну) одяг.
Проте все ще зберігалися соціально-знакові відмінності в чоловічому та жіночому одязі. Дорогий, добре пошитий костюм з жилетом, сорочка з відкладним коміром, краватка і капелюх були одягом інтелігентів і заможних людей. Чистота тіла, житла, їжі була зведена в ранг морального обов’язку. Широке поширення отримали яскраво світлі гасової лампи з абажурами і газові пальники. У 1875 р П. Н. Яблочков розробив електродугову лампу. Однак вона протрималася недовго і була витіснена лампами розжарювання (з вугільною ниткою), винайденими американцем Т. Едісоном.
Для більшості населення в розвинених країнах сім’я в XIX в. втратила функцію виробничої одиниці. Місцем трудової діяльності стали промислові та торгові підприємства і контори. У виробництво все більше і більше втягувалися жінки. Так, наприклад, наприкінці століття у Франції працювала за наймом вже кожна третя жінка, в Англії – кожна четверта. Значна кількість жінок нанималось прислугою в заможні родини. Наприкінці століття активізувалося феміністський рух в США, Франції, Англії, виступало проти дискримінації жінок.
У XIX ст. в передових країнах Європи поступово почала домінувати сучасна сім’я, відмінними рисами якої стало життя під одним дахом представників не більше ніж двох поколінь, вільний вибір шлюбного партнера і відома незалежність дружини від чоловіка, що, зокрема, проявлялося в розширенні можливості розлучення.
Підіб’ємо підсумки
Під впливом науково-технічного, економічного та гуманітарно-соціального прогресу життя в XIX в. стала не тільки більш ситної і матеріально забезпеченої, але і більш динамічною, збагачують науково-популярними знаннями та відомостями про світ.

Посилання на основну публікацію