Наслідки промислового перевороту в Англії – доповідь

Економічними наслідками промислового перевороту в Англії є:

  • Різке збільшення випуску промислової продукції на ринок і її здешевлення, в результаті чого товари стали доступні широкому колу покупців не тільки в Англії, але і за її межами;
  • Головним двигуном промисловості Англії стає іноземний ринок. Тільки в період з 1787 по 1815 рік оборот англійської зарубіжної торгівлі виріс в 4 рази, а до 1860 року збільшився в 20 разів. Тривалий час Англія займала монопольні позиції на міжнародних ринках;
  • Поглиблювалося суспільний поділ праці, виділялися виробництва вузької спеціалізації, з’являлися нові виробництва;
  • Відділення виробництва чавуну від виробництва сталі, у вигляді декількох галузей розвивається машинобудування;
  • Переважання легкої промисловості в галузевій структурі Англії.

Таким чином, промисловий переворот з одного боку дозволив збільшити економічну міць країни, а також в цілому добробут населення, а з іншого – збільшувалася кількість безробітних в результаті нездатності ремісників конкурувати з фабриками і заводами. Крім цього, було потрібно менше фізичних зусиль при машинній праці, тому підприємці наймали жінок і дітей, оплата праці яких була дешевше.

В результаті промислового перевороту відбулося перестроювання не тільки економічної сфери, а й структури англійського суспільства. Світове панування Британії зміцнювалося.

Посилання на основну публікацію