Наслідки ординського панування

Ординське панування мало дуже важкі наслідки для Русі. Були зруйновані і розорені десятки міст, забуті багато ремесла. З російських земель в казну хана виплачувалася величезна данину. У своєму господарському розвитку північно-східні князівства виявилися відкинутими назад на 50-100 років. Саме тоді почалося економічне відставання нашої країни від західноєвропейських держав. Перервалися зв’язку південних і південно-західних князівств з північно-східними.

У результаті ординського панування змінився і характер князівської влади. Руські князі часто бували в Орді і бачили, що хан володіє величезною владою, ніхто не має права суперечити йому. І в цьому князі вбачали джерело могутності Золотої Орди. Повернувшись додому, вони намагалися посилити свою владу, тим більше що зробити це тепер було значно простіше. Жителі князівств самі були зацікавлені в сильному правителя, який міг би захистити їх від набігів ординців.

Вічові традиції поступово згасали. Адже тепер ті питання, які раніше обговорювалися на віче, вирішував ординський хан. Ці політичні зміни відбувалися ще й тому, що найбільш древні і розвинені міста – Ростов, Суздаль, Володимир – занепали, поступившись першістю новим центрам – Твері, Москві, Нижнього Новгороду, які стали столицями самостійних князівств вже при ординського панування.

У той же час тривале спілкування Русі та Золотої Орди призвело до обопільного взаємному впливу один на одного в господарстві, побуті, мові.

Підсумок
Таким чином, ординське панування справила великий вплив на всі сторони російського життя. Воно призвело до початку економічного відставання Русі від Західної Європи і до зміни характеру влади. Але при цьому було покладено початок культурним контактам і взаємозбагаченню народів Русі і Орди.

Перевіряємо свої знання
1. У чому проявилася політична та економічна залежність Русі від Золотої Орди? 2. Розкажіть про боротьбу російського народу проти встановлення ординського панування. 3. Які були економічні наслідки ординського панування? 4. Як вплинула на політичний розвиток Русі залежність від Орди? 5. Використовуючи матеріал параграфа і мул люстрації до нього, дайте характеристику відносин руських земель і Золотої Орди.

Посилання на основну публікацію