Найдавніша історія Русі

1. Яку роль відіграли античну спадщину в історії Європи і нашої Країни?

Більшість країн Західної Європи було засновано на римських землях, частина їх населення (у багатьох країнах більшу частину) становили нащадки римлян. Тому антична спадщина сильно вплинуло на формування державних інститутів, культури, науки і в багатьох випадках навіть мови народів Західної Європи. На території нашої країни античні поліси існували лише на узбережжі Чорного моря. Тому роль античної спадщини в історії її історії мінімально, скоріше вони проявилося через вплив вже середньовічній Візантії.

2. Яка участь з слов’ян у Великому переселенні народів?

Слов’яни під час великого переселення народів розділилися на три гілки: південних, західних і східних. На територію Римської імперії переселялися південні слов’яни. Вони завоювали Балканський півострів. В основному осіли на його півночі, але були племена, що розселилися навіть у Пелопоннесі. Також в великому переселенні народів слов’яни брали участь, будучи частиною деяких держав кочівників, таких як Болгарська держава і Аварський каганат.

3. Які характерні риси суспільних відносин, що склалися у східних слов’ян? Чи можна стверджувати, що вони мали значні особливості в порівнянні з племенами, що заселили Західну Європу?

І у слов’ян, і у сусідніх народів основну масу племені складали вільні общинники. У слов’янських племенах не було, на відміну від німецьких, єдиного вождя, ними управляли поради старійшин. Їх обирали на народних зборах – віче. У слов’ян, на відміну від інших учасників великого переселення народів, довго не закріплювалася спадковість влади. Слов’яни легко приймали до своїх племена чужоземців. З цього видно, що суспільні відносини слов’ян мали значні відмінності від таких у племен, що заселили Західну Європу.

4. Які особливості норманського присутності в Східній Європі в порівнянні із Західною?

На відміну від Західної Європи, в Східній скандинави стикалися зі схожим на їх власний рівнем господарського розвитку. Тут не було багатої здобичі, як у державах на узбережжі Атлантичного океану і Середземномор’я. Тому в Східній Європі проникнення скандинавів носило не загарбницький, а військово-торговий характер. Насамперед, їх цікавив торговий шлях з Чорного в Балтійське море.

5. Які точки зору існують в історичній науці з приводу походження слова “русь”?

Версії про походження слова «русь»:

(a) від фінського слова ruotsi (рать, військо) – так варягів називали фінно-угорські племена, а слідом за ними і слов’яни;

(b) від назви річки Рось спочатку в слов’янському середовищі;

(c) від об’єднання ругов (північні іллірійці), рутенов (кельтів) і русів-тюрків;

(d) від скандинавського слова «гребти».

Посилання на основну публікацію