Міжнародні зв’язки Давньої Русі

Напрями зовнішньої політики Київської Русі:
– Візантія: торгівля, дипломатичні союзи (Ольга, Володимир), спільна боротьба з кочівниками, збройні конфлікти, військові протистояння (Ігор, Святослав, Олег). Це один з головних міжнародних партнерів;
– Польща: допомога під час міжусобиць;
– Німеччина: розширення впливу католицької церкви за рахунок внутрішніх конфліктів на Русі;
– Боротьба з кочівниками: Стародавня Русь пережила вторгнення хозар (IX ст.), Печенігів (X ст.), Половців (XI ст.).
907 р – Перший міжнародний договір Русі.
965 р – розгром хозар.
1036 – розгром печенігів.
Культура Давньої Русі
Писемність: поширення стало можливим з прийняттям християнства (Новгородський кодекс, Остромирове Євангеліє).
Література:
– Літописання (поява в XI ст. «Повісті временних літ», автор – монах Нестор, остаточна редакція – бл. 1118, «Слово о полку Ігоревім» (1180-ті рр.);
– Література церковної спрямованості: «Сказання про Бориса і Гліба», молитви, притчі (Кирило Туровський);
– Публіцистика – «Пам’ять і похвала Володимира» (чернець Яків), «Повчання дітям» (Володимир Мономах), «Ходіння ігумена Данила до святих місць», «Послання» Климента Смолятича;
– Фольклор: сказання, пісні, билини, прислів’я, приказки, казки та ін.
Образотворче мистецтво та архітектура:
• іконопис;
• фрески;
• мозаїка.
Живопис і зодчество запозичені у Візантії.
Іконописні школи: Київська, Новгородська, Ярославська.
Богоматір Оранта в Софійському соборі, Володимирівська ікона Богоматері.
Архітектура:
Спочатку дерев’яна.
Кам’яна архітектура стала характерною після прийняття християнства (візантійська хрестово-купольна модель храму). Софійський собор у Києві.
У XII в. багатокупольні храми (Софійські собори у Києві, Полоцьку, Новгороді) змінилися Однокупольний (церква Покрови на Нерлі).

Посилання на основну публікацію