Міжнародні організації та рухи

Характерною рисою XX в. стало створення міжнародних організацій різного роду – як міждержавних, так і громадських, зростання їх глобальної ролі.
Універсальної міждержавної організацією є ООН, яка була створена з метою зміцнення миру і безпеки, а також розвитку світового співробітництва. Постійно діючим органом ООН є Рада Безпеки. Він визначає наявність загроз миру і актів агресії. В залежності від їх характеру резолюції Ради безпеки можуть вводити ті чи інші санкції проти порушників світу, аж до застосування військової сили. Рада безпеки складається з 15 представників країн – членів ООН, у тому числі 5 постійних, які мають право вето (Великобританія, Китай, Росія, США, Франція), і 10 періодично обираються. Щорічно збирається Генеральна Асамблея ООН, в роботі якої беруть участь представники всіх країн, в неї входять. На ній обирається Генеральний секретар ООН, який очолює Секретаріат організації і є головною адміністративною посадовою особою в ООН. У складі ООН, крім Ради Безпеки та Секретаріату, є й інші органи (наприклад, Економічна і Соціальна поради, Міжнародний суд), а також різні спеціалізовані установи. Серед них можна виділити ЮНЕСКО – Організацію Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Велика роль у світовій економічній життя знаходяться при ООН Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Членами МБРР можуть бути тільки члени Міжнародного валютного фонду (МВФ). МВФ покликаний стежити за підтримкою валютних курсів і надавати кредити з метою вирівнювання платіжних балансів і виходу з фінансових криз.
З численних неурядових громадських організацій і рухів найбільш відомі своєю діяльністю Міжнародний Червоний Хрест, міжнародна екологічна організація «Грінпіс», екологічний рух так званих зелених (партії зелених є в ряді країн), організація «Лікарі без кордонів». Кілька міжнародних об’єднань створили профспілки. У їх числі Міжнародна федерація профспілок. В даний час є ряд громадських фондів, які здійснюють різноманітні програми допомоги в справі освіти, охорони здоров’я, науки. Одними з перших в XX в. на стезю міжнародного співробітництва вступили спортивні об’єднання. З 1896 р по черзі в різних країнах світу проводяться Олімпійські ігри. Їх організацією займається Міжнародний олімпійський комітет (МОК), до якого входять представники спортивних кіл багатьох держав. Визнанням спортивних досягнень Росії, зміцнення її економіки та міжнародного авторитету стало рішення МОК про проведення XXII зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 р
ООН і міжнародні організації протягом XX в. внесли чималу лепту у справу зміцнення миру та запобігання війні, надаючи допомогу військовополоненим і постраждалим від війни, рятуючи від голоду, захищаючи права дискримінованих людей, національних і релігійних меншин, включаючись у боротьбу за збереження природи. І це те велике поле діяльності, на якому належить чимало попрацювати і в XXI ст.
Підведемо підсумки
Найбільш розвинені країни світу вступили в стадію постіндустріального, інформаційного суспільства. Основною тенденцією світового розвитку стали процеси інтеграції та глобалізації. Сучасний світ різноманітний і сповнений протиріч. Одне з найважливіших завдань сучасної Росії – знайти своє гідне місце у світовому співтоваристві.

Посилання на основну публікацію