Марксизм: коротко

Марксизм – теорія, якою пояснювалися розвиток суспільства і природи.

Ідеї ​​марксизму

У ній викладалися такі ідеї, як революція піддалися пригнічення мас, всесвітнє прийняття соціалізму і створення суспільства, основною ідеологією якого став би комунізм. Марксизм був найбільш поширений в другій половині XIX – XX століттях.

Економічна теорія

Основоположником марксизму стали Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. Їх теорія є унікальним продовженням класичної політичної економії. Зокрема, можна спостерігати цей зв’язок в проблемі появи вартості, так як марксизм виділяє вартість з витрат, а якщо бути точним, на основі праці. Дана теорія викладена в головній праці К. Маркса «Капіталі», який він писав більше 40 років.

Методи дослідження

В основу вивчення лягли абстракція і спрощення. Іншими словами, Маркс будував своєрідну економічну модель. Багато вчених класичної школи використовували цей метод, проте особливістю Маркса стало максимальне спрощення економічної моделі. Далі Маркс робив аналіз своєї моделі, використовуючи дедукцію. Таким чином, він виводив основні положення теорії.

Варто зазначити, що більша частина праці Маркса застосовна виключно до макроекономіки. У вищезгаданому аналізі застосовується поняття про економічну рівновагу. Звичайно, іноді Маркс вдається до математичного аналізу, але даний метод не отримав особливого розвитку. Також економіст не застосовує граничний аналіз економіки.

Періодично Маркс вдається до розгляду історичного розвитку економіки, тобто, використовує історичний метод аналізу. Отже, він не може обійтися без динамічного аналізу.

Основні положення теорії Маркса

Маркс виявив, що з примітивного виробництва товарів, націленого на їх споживання, і де гроші – це всього лише річ, яка використовується при обміні, цілком логічно постає виробництво в умовах капіталізму. Основною метою стає отримання прибутку. Дослідження марських починаються з розуміння суті виробництва товарів. У товару є дві сторони – споживча і мінова вартість.

Перша має на увазі можливість задоволення бажання або потребу, неважливо, чи є воно фізичним, соціальним або яким-небудь ще. Друге поняття – можливість речі бути заміненої в певних розмірах на який-небудь інший товар. В основі пропорції обмінного праці лежить кількість витраченої праці, з чого і випливає його власність. Проте, ми розуміємо, що однакові товари виробляються різними людьми, і кожен на виробництво витрачає відмінне від іншого кількість часу.

Рішення даної проблеми Маркс бачить в обчисленні суспільно корисних затрат праці на виробництво товару, враховуючи середній рівень кваліфікації виробників і інтенсивності праці, тобто витратами групи, що виробляє більшу частину товарів. Чому теорія Маркса не завжди вірна? Звичайно, в марксизмі немає ніяких протиріч, все складно, логічно і цілісно.

Проте, теорія не завжди може бути застосована до реальної економіки, так як в основу дослідження лягли невірні передумови. Перш за все, Маркс передбачає обов’язкове виробниче використання капіталу, іншими словами, він повинен не мати принципової вартості. Також Маркс не передбачив, що в економіці не завжди можна зберігати абсолютний баланс і незмінність. Без цього неможливо виправдати трудову теорію вартості.

Посилання на основну публікацію