1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Культура Візантії — коротко

Культура Візантії — коротко

Культура Візантії охоплює період європейського Середньовіччя. Вона стала фактичної спадкоємицею давньогрецьких традицій, паралельно ввібравши в себе культури східних народів, в безлічі населяли територію імперії.

Візантійська культура: історичний період

Строго певних територіальних або періодичних кордонів у неї немає. Вважається, що початковий етап її розвитку бере початок від заснування Константинополя – тобто, з 330 року, а її кінець визначено серединою 15 століття, коли 1456 року імперія була остаточно знищена турками. Однак незаперечно вплив Візантії на культуру Київської Русі та інших слов’янських держав, так що вона продовжила своє існування в цих країнах. Вважається, що 11 століття стало періодом її розквіту.

Культура Візантії розвивалася під впливом різних історичних подій в рамках боротьби язичництва і християнства, а також становлення держави від античності до середньовічного часу. Результатом цих процесів стало те, що в основу візантійської культури було покладено християнство.

Візантійська культура: особливості

Вона вважається дуже самобутньою, оскільки, на відміну від культури Європи в середні віки, в неї вкраплені елементи східних цивілізацій. У той же час неможливо не помітити вплив вже пішла античності і нового віяння – мусульманства. Домінантна роль релігії визначила основну рису це оригінальної культури – людина в ній орієнтувався на світ вищої істини, ідеальний і часто ірраціональний. Це пояснюється тим, що в центрі всієї парадигми стояла релігія.

З тієї ж причини візантійське мистецтво являє собою абсолютно особливий культурний феномен, який сьогодні розглядається на уроках історії в 6 класі. Справа в тому, що художники в цей культурні період вважалися провідниками духовності, відповідно, на своїх полотнах вони втілювали божественний світ, а не власне бачення світу реального.

Освіта в імперії було доступно всім, а школа давала можливість просунутися по соціальних сходах і зайняти високу посаду. Якщо в Західній Європі школи були церковними, то в Візантії – світськими, Священне писання вивчалося в них разом з античними філософією і поезією.

Роль і подальше вплив візантійської культури

Особливий вплив вона справила на культуру Київської Русі, яка після хрещення успадковувала її традиції. Вони стали основою для її власних культурних традицій, причому запозичене було майже все. Так, князь Володимир після свого візиту в столицю Візантії був так вражений місцевою архітектурою, що відразу ж повелів будувати на Русі храми за зразком візантійських. Крім того, повністю було перейнято і мистецтво іконопису.

Роль її в європейських і світових масштабах теж була помітною, в основному тому, що візантійська культура синтезувала в собі античні зразки греко-римського періоду зі східними елементами. Неможливо також переоцінити її вплив на мистецтво східної і південної частин Європи.

Що ми дізналися?

Зі статті, яку можна використовувати для доповіді на уроці історії, ми дізналися, що Візантійська культура складалася протягом більш ніж 10 століть: з моменту заснування Константинополя до взяття його турками. Викладена коротко про культуру Візантії інформація допомогла скласти загальне уявлення про те, що лежало в її основі – це була релігійна складова, також мистецтва і цивілізація розвивалися завдяки загальнодоступності освіти. Візантійська культура справила значний вплив не тільки на Київську Русь, яка вважається її спадкоємицею, але також на Південну і Східну Європу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Держава Карла Великого