Культура Давньої Греції

Культура Стародавньої Греції виділяється своєю фундаментальністю для розвитку духовності сучасної людини.

Її досягнення носять глибоко громадський характер і стали основою для розвитку багатьох сфер людського буття.

Іншими особливостями давньогрецької культури є:

 • близькість до духовним потребам людей
 • міфологічне сприйняття світу, що відображається в літературі
 • практика жертвоприношень і молитов людиноподібним богам
 • розвиток освіти і науки, архітектури
 • існування драматургії і публічних театрів, образотворчих мистецтв
 • періодизація зі своїми етапами розвитку.

Як розуміти культуру

Під культурою часто розуміються різноманітні прояви людської діяльності. До них відносяться самопізнання і самовираження людей, певні вміння і навички, духовні цінності. У культурі проявляється об’єктивність і суб’єктивність характеру, які забезпечують унікальність творчого процесу пізнання світу.

Саме ці якості лежать в основі розвитку культури. Саме розуміння культури як соціально-психологічного явища припускає формування в діяльності людини його життєвих цінностей, правил, якими він керується в суспільстві, створення матеріальних результатів своєї творчості.

Що таке Стародавня Греція

Давньою Грецією прийнято називати античну грецьку цивілізацію, яка розташовувалася на європейському південному сході. Ядром її території була материкова Греція на півдні Балканського півострова, західне узбережжя території, на якій розташована сучасна Туреччина.

До неї ставилися і острова в Егейському морі. Найвищого розквіту Еллада, звана так її жителями-еллінами, досягла в V-IV ст. до н. е. за часів Афінської демократії. В історії, яка ділить давньогрецьку історію на кілька етапів, цей період називають класичним.

Міфологія і боги у еллінів

У еллінів існувала специфічна форма відображення навколишнього світу і соціальної дійсності, що отримала назвою міфології. Саме вона сприяла цілісності і закінченості культури еллінів, стала її основою. У ній ясно проглядалося бажання еллінських мислителів дати пояснення всім явищам природи і суспільного життя, показати картину миру в усьому її розмаїтті і глибині.

Багаті, гармонійні і людяні міфологічні образи стали благодатним грунтом розквіту мистецтва Еллади. Одночасно стародавні греки розвивали культову практику. Кожне місто мало свого покровительствовавшего бога. На честь нього і інших богів в храмах проходили молитви, робилися жертвопринесення.

Від філософії до астрономії

Саме в Елладі з’явилася наука як самостійний вид людської діяльності. Поряд з накопиченням знань, яким займалися переважно жерці, тут з’явилися професійні вчені. В їх світогляді формувалися різні підходи розуміння появи і розвитку культури.

Багато уваги приділяється проблемам окремої людини такі видатні мислителі як Демокріт і Епікур, Протагор і Горгій, Сократ і Платон, Арістотель. Зародилися філософські школи і течії. Розвивалася історична наука, досягнення якої пов’язане з ім’ям Геродота. Завдяки зусиллям еллінських лікарів заглиблювалися медичні знання.

Один з олімпійських богів Аполлон вважався верховним покровителем медицини. Богом практичної медицини був майстерний лікар Асклепій. Вавилонські вчені своїми працями сприяли розвитку астрономії, заклавши основи цієї науки. Створювалися наукові центри, які збирали видатних діячів культури і науки.

Про художню культуру стародавніх греків

Сформувався ідеал людини в античній духовній культурі відрізнявся гармонійністю, єдністю духовного і фізичного досконалості. Цьому допомагала унікальна виховно-освітня система еллінів. У світі нічого подібного не було. Закономірно, що художня творчість створювало відчуття гармонійності світу і людини.

Першим це знайшло відображення в поезії Гомера, заснованої на народному героїчному епосі. Розвивався давньогрецький театр, для якого будувалися вміщали тисячі глядачів театри з каменю. Театральні дії супроводжувала музика. Міфологія древніх греків представляє образи таких музикантів як Орфей, Марсий і Пан.

В Елладі споруджувалися не тільки храми і театри. Тут була розроблена система, яка передбачала планування міст з правильною вуличною мережею і центральною площею. Прикладом архітектурного досконалості став Афінський Акрополь. Елліни обожнювали скульптуру, яка не перестає захоплювати через тисячоліття.

Повсюдно встановлювалися статуї богів, видатних еллінів. Про розвиток фізичної культури свідчить проведення перших олімпійських ігор, скульптурні зображення їх переможців. Є свідчення створення унікальних картин і фресок, вдосконалення мистецтва кераміки.

Цікаві факти

 • етап процвітання Давньої Греції закінчується завоюванням її Давнім Римом в I столітті до н. е.
 • учителем Олександра Македонського був Аристотель
 • театральні постановки організовувалися владою міст, які вабили для їх фінансування багатих співвітчизників
 • біднякам виділялися гроші на покупку квитка для відвідин театру
 • в давньогрецьких театрах грали тільки чоловіки, які виступали в масках
 • були поширені професійні об’єднання музикантів, співаків і танцюристів.
Посилання на основну публікацію