Культура 20 століття

Як і в техніці, в способі життя і в галузі культури швидко змінюються, нашаровуючись один на одного, літературні, художні та музичні стилі. Якщо джаз і потім рок протрималися десятиліття, то сьогодні численні стилі, що переплітаються в масовій культурі, вже не можуть претендувати на панування навіть серед молодих слухачів і глядачів.
Втрачена і цілісність погляду на світ. У другій половині XX в. філософи поступово усвідомлювали штучність струнких світоглядних побудов, прийнятих більшістю людей в їхніх країнах. Зусиллями таких філософів, як Жан Поль Сартр, розвивалася філософія екзистенціалізму, що стверджувала, що найважливіше в житті – самовідчуття існування людини. Єдиний світ розпадався на безліч індивідуальних світів.

Після розпаду соціалістичної системи був сильно дискредитований марксизм, який намагався за допомогою єдиної системи поглядів пояснити всі явища життя. Одночасно в ході стрімких змін наукового знання була підірвана віра в непохитність наукових відкриттів і доброчинність індустріального прогресу. Людство на час було позбавлене єдиних орієнтирів. У культурі став утверджуватися постмодернізм – одночасне співіснування і визнання самих різних, часом протилежних світоглядів, культурних стилів, методів пізнання реальності. Постмодернізм як не можна краще поєднується з швидким поширенням віртуальної реальності – створеним за допомогою комп’ютерних технологій ілюзорним світом, в якому можуть повністю порушуватися закони часу і простору, логічні зв’язки, моделюватися будь-які процеси і ситуації. Віртуальна реальність може стати могутнім засобом пізнання світу, а може і привести людину до божевілля. Суперечливість, роздробленість постмодерної культури, тиск англомовної масової культури, яка ігнорує духовні цінності інших цивілізацій, – все це створює потребу в світогляді, яке могло б знову зв’язати воєдино культурну тканину людства. У цих умовах у світі зростає роль релігії.
Пакистанські жінки освоюють нові професії

Англо-американська культура швидко поширюється на всю планету, визначаючи переваги мільярдів людей. Цьому сприяють потужні засоби масової інформації, відеоіндустрії, технічне і фінансове перевагу країн Заходу. Часто це призводить до руйнування культурної стабільності в країнах Півдня і Сходу, викликаючи відкритий опір. У 2006 р публікація карикатур на пророка Магомета у європейській пресі і необережні висловлювання папи римського про іслам викликали масові маніфестації протесту і навіть погроми християнського населення в мусульманських країнах. Лідери західних держав поспішили виступити з вибаченнями, щоб зупинити конфлікт, що розгорається. Мільярди людей воліють національні культурні традиції і незадоволені їх заміщенням «світової» культурою, заснованої на англомовних зразках. У той же час глобальний інформаційний простір робить взаємодію і взаємопроникнення культур неминучим. Важливо, щоб цей процес не приводив до придушення одних культурних традицій іншими.

Посилання на основну публікацію