Криза догматизованної ідеології

Партійному керівництву було ясно, що програма будівництва комунізму, прийнята в 1961 р, нездійсненна. Але воно не могло вирішитися на її офіційний корінний перегляд. Щоб якось примирити «соціалістичну реальність» і комуністичну утопію, було проголошено, що в СРСР побудований «розвинений соціалізм» і перед радянським суспільством стоїть завдання його вдосконалення. Проте всі пропагандистські зусилля по створенню благополучного фасаду суспільства «розвиненого соціалізму» зводилися нанівець реальністю: невисокими показниками якості життя радянської людини, бюрократизацією і корупцією партійно-державного апарату, порушеннями соціальної справедливості як декларованої моральної норми, наростанням критичного ставлення до офіційної ідеології і партійному керівництву .
Багато людей більше не прислухалися до «голосу партії». Вони зверталися до інших голосам: до перейнятим неприйняттям радянської дійсності магнітофонних записах пісень А. А. Галича і В. С. Висоцького, до передач зарубіжних радіостанцій, до ідей, почерпнутих з «забороненої літератури», до анекдотів, висміювало вождів і систему. У країні існували дві ідеології: офіційна марксистсько-ленінська і неформальна, демократична, орієнтована на незашореність, вільну людську думку.

Посилання на основну публікацію