Країни Заходу

До початку XX століття західноєвропейська цивілізація поширила свій вплив далеко за межі Європи. Став складатися особливий західний світ, або Захід, що включив в себе не тільки Західну Європу, а й Північну Америку (США, Канада), а також країни в інших регіонах планети (Австралія, Нова Зеландія). Характерними рисами цього світу були індустріальна ринкова економіка, наявність громадянського суспільства і повага до приватної власності. Жителям країн Заходу були притаманні індивідуалізм, раціоналізм і віра у доброчинність науково-технічного прогресу.
У західному світі отримали визнання принципи правової держави – демократії і дотримання громадянських прав. У минулому залишилися феодальні монархії, їм на зміну прийшов конституційний парламентський устрій. Атмосфера вільної конкуренції була характерна як для ринкової економіки, так для політичного життя. Однак утвердження демократичних принципів в житті західного суспільства не було остаточним. У багатьох країнах зберігалися пережитки традиційних відносин, гостро стояли соціальні та національні проблеми.
Західноєвропейці і північноамериканці встановили своє політичне й економічне панування над рештою світу. Африка і частину Азії виявилися розділеними між колоніальними державами. Більшість країн Азії потрапили в залежність від європейців. Ряд латиноамериканських держав, навіть тих, які формально вважалися незалежними, входили в сферу інтересів США.
Впливаючи на навколишній світ, країни Заходу самі перебували в динаміці та розвитку. Кінець XIX – початок XX в. були часом важливих змін в економіці та суспільному житті. Швидкий розвиток науки призвело до нового етапу промислової революції, який характеризувався застосуванням що не використовувалися раніше джерел енергії – переходом від кам’яного вугілля і пара до електрики і рідкого палива. Революційні зміни відбулися в транспорті і комунікаціях: у життя входили автомобіль, метро, ​​телефон, радіо.
Характерною особливістю економіки індустріальних країн залишався циклічний характер розвитку. Причини періодично виникали в XIX – початку XX ст. криз лежали в перевиробництво товарів, не знаходили достатнього попиту. Це призводило до розорення і банкрутства підприємців, безробіття серед робітників і, відповідно, зниження рівня життя людей. У той же час кризи сприяли розвитку передових сфер виробництва та фінансових структур, що ставало основою для нових успіхів економіки.

Посилання на основну публікацію