Конституція СРСР 1936 року

Згадайте! У чому полягала суперечливість національної політики більшовиків в 1920-1930 рр.?

5 грудня 1936 була прийнята нова Конституція СРСР. У ній стверджувалося, що в країні побудовано соціалістичне суспільство, ліквідовані екс плуататорскіе класи, настало морально-політичну єдність народу. Формально Конституція була однією з найдемократичніших у світі. Вищим законодавчим органом був Верховна Рада, що збирався на сесії два рази на рік. Між сесіями законодавчу владу здійснював Президія Верховної Ради. Його голова був згідно Консти туції вищою особою країни. Вибори стали загальними, прямими, рівними і таємними. Конституція проголошувала демократичні свободи слова, друку, зборів; передбачала права громадян на працю, освіту, відпочинок. Стверджувалося рівність громадян перед законом. Зберігалося право союзних республік на вихід з СРСР. Але переважна більшість цих конституційних норм мало декларативний характер. Поради всіх рівнів, в тому числі і Верховний, схвалювали заздалегідь вироблені рішення партійних органів. Спроби відповідно до Конституції 1936 висувати альтернативних кандидатів припинялися органами НКВС.

Посилання на основну публікацію