Комуністи і ліві уряди в Європі

Симптомом поглиблювальних проблем розвинених країн стало зростання впливу лівих сил, зокрема комуністичного руху.
Після поразки гітлерівської Німеччини та її союзників у багатьох звільнених від фашизму країнах (Франції, Італії, державах Східної Європи) до влади прийшли коаліційні уряди, що включали комуністів і соціалістів. Пріоритетом їх діяльності було відновлення економіки. Однак їхня співпраця виявилося нетривалим. Після встановлення за допомогою СРСР прорадянських режимів у Східній Європі довіру західноєвропейських партнерів по коаліції до комуністів виявилося підірваним.
Свою роль зіграли умови розпочатої «холодної війни». Більшість виборців країн Заходу бачили в комуністах антинаціональну силу, що діє в інтересах Радянського Союзу. Серйозним ударом по авторитету комуністичного руху було викриття злочинів сталінізму XX з’їздом КПРС (1956), сварка між правлячими в СРСР і Китаї компартіями (1960-е), яка призвела до збройних конфліктів на кордоні двох країн.
Положення почало змінюватися в кінці 1960-х – початку 1970-х рр. Цьому сприяли умови розрядки: СРСР і його політичні союзники перестали сприйматися як втілення зла. Крім того, імідж компартій покращився завдяки висуненню ними платформи так званого єврокомунізму. Шлях розвитку, пов’язаний з насильницьким захопленням влади, громадянською війною, встановленням диктатури однієї партії, тотальним державним контролем над економікою, обмеженням демократичних прав і свобод, розцінювався як провідний у глухий кут. В якості альтернативи пропонувалася концепція «соціалізму з людським обличчям», заснована на традиційних для країн Європи цінностях ліберальної демократії.
У Франції, де комуністи забезпечували собі підтримку близько 20% виборців, в 1982-1984 рр. вони, спільно з соціалістами, входили в уряд. В Італії компартія в 1970-і рр. отримувала понад 30% голосів. Під її впливом на підприємствах Італії були створені фабрично-заводські Поради, що контролювали роботу адміністрації. У 1978-1979 рр. італійські комуністи входили в урядову більшість. У Німеччині в 1969 р офіційно відновила свою діяльність комуністична партія, заборонена в 1956 р
Спроби лівоцентристських урядів країн Заходу, що стояли при владі в 1970-і рр., Продовжувати соціально орієнтовану політику колишніми методами не увінчалися успіхом.

Посилання на основну публікацію