Колоніальні захоплення

До кінця XIX в. весь світ опинився поділений між найбільшими індустріальними державами, виникли колосальні колоніальні імперії. Сформована ситуація викликала міжнародну напруженість і конкуренцію між новими лідерами та відстає в темпах розвитку Англією, все ще зберігала значний економічний потенціал. Протиріччя між світовими державами виникали з приводу колоніального поділу світу.
«Перлиною британської корони» продовжувала залишатися Індія. Після придушення національно-визвольного руху, відомого, як повстання сипаїв (1857-1859), британський панування тут зміцнилося. Великобританія навіть розширила свій вплив в Азії: англійці проникли в Іран і Афганістан, де їхні інтереси зіткнулися з інтересами Росії. Великобританія володіла в Африці величезними територіями. Під її владою до кінця століття виявилися Судан, Уганда, Кенія, Родезія, Нігерія та інші землі. Після перемоги в англо-бурської війни (1899-1901) британці об’єднали в суцільний масив свої володіння на півдні Африки.

Другий за величиною колоніальною імперією була Франція. Їй належали території в Західній і Північній Африці, Мадагаскар, Індокитай, інші країни і острови. Французькі володіння були не настільки багаті, як англійські. Колоніями, території яких в кілька разів перевищували самі метрополії, володіли також Бельгія, Голландія, Португалія.
Ці країни давно вступили на шлях колоніальних захоплень, поділивши між собою майже весь світ. Німеччина ж змушена була задовольнятися невеликими територіями в Африці та в Океанії. Влада цієї країни вважали такий стан несправедливим. «Скривджених» виявилася також і Японія, занадто пізно вступила на шлях захоплень.

Колонії для європейських держав грали дуже важливу роль. Вони були джерелами цінної сировини, необхідного для бурхливо розвивається промисловості та ринками збуту продукції. Не слід забувати і про стратегічну важливість колоніальних володінь. У суперечці за колонії європейці забували про населення цих земель, яке вони вважали дикунами або людьми нецивілізованими. У той же час в деяких країнах, що опинилися в колоніальної залежності, перш існували цивілізації, якісь 300-400 років тому перевершували європейську (Індія, Китай).

Посилання на основну публікацію