Історія Росії коротко

Територія сучасної Росії була населена ще з доісторичних часів скіфами – найдавнішими предками слов’ян. Культура саме цього народу передувала появі Київської Русі. Таким чином, історія Росії зародилася задовго до утворення Римської імперії, а племена, що населяли її в дослов’янський період, брали активну участь у формуванні античної культури.

Предки слов’ян жили, в основному, в Центральній Європі, але з часом перебралися на схід. За мовою вони ставилися до індоєвропейської групи народів. Цікава етимологія самої назви країни. Термін «Росія» був вперше використаний в X столітті візантійським імператором Костянтином VII в його творах. Це слово було грецьким позначенням Русі, тобто всіх східнослов’янських територій.

У VII столітті н.е. переселення слов’янських народів з Центральної Європи закінчилося формуванням нової нації – росіяни. Згідно з «Повістю временних літ», Російське держава була утворена в 862 році. Це було найбільше держава Європи, що простягалася від Чорного моря до Заполяр’я. Незабаром зусиллями династії Рюриковичів було утворено нове монархічна держава – Київська Русь. До його складу увійшли не тільки всі східні слов’яни, а й частково угро-фінські, тюркські і балтійські племена. На початку XI століття стався розпад на більш дрібні князівства.

З 1237 року багато області Стародавньої Русі зазнали навали монголо-татар. А північно-східні території платили данину татарським ханам аж до кінця XV століття. З середини XV століття на території Росії сформувався єдиний геополітичний простір зі столицею в Москві. Першим государем Русі прийнято вважати Івана IV Грозного. Під час його правління до держави Московському приєдналися також Астраханське і Казанське. В кінці XVI століття на Русі стало формуватися кріпосне право.

У першій половині XVII Росія переживала Смутні часи, ознаменоване польсько-шведської інтервенцією і політекономічним кризою. Відстоявши свою незалежність, країна вступила в новий етап розвитку. У 1613 році царство було передано династії Романових. Першим царем з цієї династії став Михайло Федорович. Під час його правління освоювалася Східна Сибір, були засновані багато міст і поселення (Кузнецьк, Якутськ і ін.), В тому числі на Чукотці і в Приамур’ї. Під час правління його сина Олексія Михайловича посилився вплив Заходу.

Одним з найбільш цікавих періодів в історії Росії був період правління Петра I (1682-1725). Цей імператор заснував нову столицю в Санкт-Петербурзі, повернув руські землі, посилив абсолютну монархію і провів ряд радикальних реформ з модернізації армії і освіти. Після його смерті в країні почалися палацові перевороти, які змогла припинити Єлизавета I (1741-1762). Під час правління Катерини II (1762-1796) Росія успішно воювала з Туреччиною за вихід до Чорного моря.

В кінці XVIII – початку XIX століття почалися Наполеонівські війни. Війська Наполеона окупували деякі європейські території, але в 1812 були розгромлені російською армією. Важливим роком для Росії став 1861-й – рік скасування кріпосного права. Швидке економічне зростання намітилося в кінці XIX – початку XX століття. Під час Першої світової війни монархічний лад був повалений Тимчасовим революційним урядом. У країні наростав політичний хаос, що завершився Жовтневою революцією 1917 року.

Серйозним випробуванням для країни стала Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. Втрати були колосальними. В ході цієї війни загинуло понад 26 млн. Чоловік і було зруйновано понад 70 тисяч населених пунктів. Війна закінчилася перемогою Радянського Союзу, але було потрібно десятиліття, щоб відновити економіку країни. У 1991 році Радянський Союз розпався, утворивши на території держави Російську Федерацію.

Посилання на основну публікацію