Індустріалізація СРСР

Починаючи з 1925 р урядом СРСР було взято курс на індустріалізацію країни. Індустріалізацією називається створення в усіх галузях промисловості, а так само, інших сферах народного господарства, великого машинного виробництва. Причини проведення індустріалізації.

Ліквідація відставання СРСР від західних країн. До моменту проведення 14 з’їзду партії відставання СРСР від Франції, США, Німеччини помітно посилилося. Це не дозволяло на рівних вести діалог із західними країнами.
Забезпечення розвитку СРСР у військовій сфері. Без потужної промисловості і науки неможливо було нарощування військового потенціалу. Але тільки сильна армія здатна зберегти територіальну цілісність і незалежність будь-якої країни.
Поліпшення рівня життя робітників в країні. Високий рівень безробіття низька зарплата робітників могли спровокувати хвилювання. Фактично становище робітничого класу в той період було на багато більше важким, ніж до революції.
Для проведення індустріалізації в СРСР були потрібні чималі кошти. І, в умовах практично повної відсутності іноземних інвестицій, їх дала колективізація. Колективізація, на наступному, 15 з’їзді, проголошена основним завданням партії на селі. Вона проводилася жорсткими, часто насильницькими методами. Сьогодні індустріалізація і колективізація в СРСР іменуються великим переломом.

Перша п’ятирічка була оголошена в 1929 р Плани її, як і наступних п’ятирічок, були часто завищеними. Найбільш відомі будівництва 20-х – 30-х років це: Дніпрогес, Магнітка, Біломорканал, Турксибу, Челябінський, Харківський, Сталінградський тракторні заводи. Чималу роль в проведенні форсованої індустріалізації зіграв і народний ентузіазм.

Політика індустріалізації призвела до помітного зниження рівня життя населення, особливо селянства. Однак вже до кінця 30-х років стали очевидні підсумки індустріалізації – з’явилася потужна промисловість (в тому числі і нові для СРСР галузі), була збільшена видобуток вугілля і виплавка металу і так далі. Тільки наявність подібної індустрії дозволило СРСР перемогти у майбутній Другій світовій війні.

Посилання на основну публікацію