Ідеологічні засади радянського суспільства і культура в 1920-х-1930

Освіта і наука:
1919 – Декрет про ліквідацію неписьменності.
1920-і рр. – Створення системи партійної освіти: Комуністичний університет (1919 р), Комуністична академія (1923 р).
1923 – створення Всеросійського добровільного товариства «Геть неписьменність». Відкриті школи для дорослих. Створення «рабфаков» (1919 р), які готували робочу молодь до вступу у вузи. До 1926 рівень грамотних – 51% – перевершив дореволюційний.
1925 – створення Академії наук СРСР.
1928 – створення ВАСГНІЛ – Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (Н. І. Вавилов).
1930, 14 серпня – Постанова ЦВК і РНК про введення загального обов’язкового початкової освіти (у містах – неповної середньої). З другої половини 1930 – загальне семирічне освіту.
1938 – вихід у світ «Короткого курсу історії ВКП (б)». З осені – введення в вузах курсів історії партії і марксистсько-ленінської філософії.
1940, серпень – арешт М. І. Вавилова. «Лисенковщина» в науці (кампанія переслідування вчених за погляди, що не відповідають марксистсько-ленінської ідеології, що почалася з середини 1930-х рр. Отримала назву по імені академіка Т. Д. Лисенко, особисто очолив розгром радянської генетики в 1948 г.).
Ідеологія:
1920 – створення Агітпропу (агітаційно-пропагандистський відділ ЦК РКП (б)) – органу, що здійснює керівництво всіма галузями культури.
1917-1932 рр. – Активна діяльність Пролеткульту – просвітницької та творчої організації, яка пропагує заперечення культури минулого, як виразника ідеології експлуататорських класів. Була особливо активна в роки громадянської війни.
1925 – створено Союз безбожників (незважаючи на декларовану свободу совісті та відновлення в 1918 р патріаршества – патріарх Тихон (Белавін)), ліквідовано в 1927 р
1929-1931 рр. – Масове закриття церков.

Посилання на основну публікацію