Глобалізація: плюси і мінуси

Новітня історія породила явище глобалізації – всесвітній економічній, політичній і культурній інтеграції. Глобалізація може бути визначена як прискорюється процес розширення і поглиблення взаємозв’язку країн світу у всіх сферах сучасного життя – від культури до злочинності, від фінансів до духовності. На думку великого вітчизняного історика А. О. Чубар’яна, «глобалізація являє собою об’єктивний процес, з яким пов’язані основні напрямки розвитку XX століття, вона сягає початку століття, посилюється після Другої світової війни і триває досі. Тенденція глобалізації в XXI столітті буде тільки наростати ».

Позитивні сторони і наслідки глобалізації

Глобалізація призвела до включення майже всього світу в процес поділу праці, активної міграції грошових, виробничих і людських ресурсів по планеті, поступового приведення законодавства до єдиних зразків, зближенню культур. Такий інтеграції не було б без поліпшень в технології, стрімкого розвитку авіа-, морських і залізничних перевезень, засобів зв’язку.

Глобальне міжнародне співробітництво сьогодні здійснюється в рамках багатьох організацій. Однією з них є Світова Організація Торгівлі (СОТ), створена в 1995 р Вона об’єднує близько сотні держав, і ще більше 20 країн ведуть переговори про вступ до неї (в тому числі Росія).

Питаннями зближення держав в галузі освіти, науки і культури займається ЮНЕСКО. Сьогодні ця організація налічує 193 держави-члена.

Негативні сторони і наслідки глобалізації (глобальні проблеми)

Глобальний характер набувають не тільки господарський зв’язку, а й багато проблем сучасності. Стаючи глобальними, вони вимагають для свого рішення узгоджених зусиль багатьох країн. Обмеженість природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, випереджаюче зростання чисельності населення в порівнянні з ресурсними можливостями планети, що не зменшується, а часом навіть збільшується розрив між бідними і багатими країнами – все це нині викликає тривогу людства.

Глобальні проблеми сучасності є одним з результатів розвитку людської цивілізації. Вони ставлять під загрозу майбутнє людства. Вирішення глобальних проблем – найважливіше завдання всього сучасно суспільства.

Міжнародний тероризм

XX ст. породив ще одну глобальну проблему, що представляє величезну небезпеку для всього людства, – це проблема міжнародного тероризму. Криваві акції релігійних фанатиків і політичних екстремістів спрямовані на масове знищення мирного населення. Вибухи в містах Росії, Великобританії, Японії, США, Іспанії та інших країн, захоплення і знищення заручників, диверсії на транспортних магістралях – ці терористичні акти призвели до загибелі тисяч людей, створили в суспільстві атмосферу страху, невпевненості в завтрашньому дні. 

Масова культура

Новий етап розвитку людства відрізняється зниженням рівня духовної культури. Її часом тіснить так звана масова культура, створювана з головною метою – розвага людини заради отримання прибутку. Насильство на екранах телевізорів і моніторах комп’ютерів, прихована чи явна пропаганда алкоголю, наркотиків ведуть до сплеску злочинності, пияцтва, до зростання наркоманії і числа самогубств.

Антиглобалізм

Процес глобалізації викликав до життя нове явище – антиглобалізм – соціальний рух, спрямований проти певних аспектів глобалізації в її сучасній формі, зокрема, проти домінування глобальних транснаціональних корпорацій і торгово-урядових організацій, таких як Світова організація торгівлі. Антиглобалістське рух стало всесвітнім, розгалуженим. Його учасники регулярно проводять Всесвітній соціальний форум. Однією з ідей антиглобалістів є встановлення податку, який пішов би на боротьбу з бідністю і підняття економік країн третього світу.

Посилання на основну публікацію