Франція в 19 – початку 20 ст.

1. Вкажіть причини і підсумки революції у Францій 1789 – 1 799, 1830, 1848, 1870 рр.

Революція 1789 – 1799 рр.

Причини:

– Існування у Франції Старого порядку з його нерозвиненістю ринкових відносин;

– Хаос у системі управління, корумпованою системою продажу державних посад, відсутністю чіткого законодавства, «візантійської» системою оподаткування та архаїчною системою станових привілеїв

– Існування монархічного ладу.

Підсумки:

Революція призвела до краху Старого порядку та утвердження у Франції нового, більш демократичного і прогресивного суспільства. Однак кажучи про досягнуті цілі і жертви революції, багато істориків схиляються до висновку про те, що ті ж цілі могли бути досягнуті і без такої величезної кількості жертв.

Революція привела до величезних жертв. За оцінками, з 1789 по 1815 рр. тільки від революційного терору у Франції загинуло до 2 млн цивільних осіб, і ще у війнах загинуло до 2 млн солдатів і офіцерів.

Більшість істориків вважає, що Велика французька революція мала величезне міжнародне значення, сприяла поширенню прогресивних ідей в усьому світі, справила вплив на серію революцій в Латинської Америки, в результаті яких остання звільнилася від колоніальної залежності, і на ряд інших подій першої половини XIX ст.

Революція 1830, 1848

Причина 1830 – Консервативна політика короля Карла Х, вищою метою якого було відновлення суспільних порядків, що панували до Великої французької революції 1789 року.

Причина 1848 – прийняття нової конституції, яка обмежувала владу короля. Революція 1848 року – вимога народу про зміну короля і проголошення Франції республіки, а не монархії.

Підсумки Революція 1830

Липнева революція мала вплив на всю Європу. Ліберальні течії повсюдно набули впевненості і рішучість. У деяких державах Німецького союзу почалися заворушення, які вилилися в поправки або перевидання діючих конституцій. Заворушення почалися і в деяких італійських державах, у тому числі і в Папської області. Однак найбільший ефект Липнева революція справила на території Польщі, поділеної між Росією, Прусією та Австрією, викликавши повстання 1830 року. Придушити це повстання російським військам вдалося лише восени 1831.В довгостроковому плані Липнева революція зміцнила ліберальні і демократичні устремління у всій Європі. У міру того, як король Луї-Філіп все більше віддалявся від своїх ліберальних витоків і почав примикати до Священного союзу, це призвело в 1848 до нової буржуазно-ліберальної революції у Франції, так званої Лютневої революції, в результаті якої була проголошена Друга Французька республіка. Як і Липнева революція, вона також привела до повстань і спробам переворотів по всій Європі.

Підсумки революції 1848 р вилилася 24 лютого 1848 в зречення від престолу колись ліберального короля Луї-Філіпа I і проголошення Другої республіки. У президенти нової держави був обраний в подальшому ході революції, після придушення соціал-революційного повстання в червні тисячі вісімсот сорок вісім, племінник Наполеона Бонапарта Луї-Наполеон Бонапарт.

Революція 1870

Причини: тривалий криза бонапартистського режиму, прискорена поразками французьких військ у франко-прусській війні 1870-71. Безпосереднім поштовхом стало звістка про капітуляцію французької армії і здачу в полон імператора Наполеона III під Седаном

Підсумки:

Революція поклала початок Третій республіці у Франції. Відсутність досвіду та організації сил пролетаріату дозволили реакційної буржуазії скористатися плодами перемоги робітників і узурпувати владу: сформувати уряд, в якому переважали республіканці правого крила і монархісти-орлеаністи; представники революційної демократії в нього не були включені.

2. У чому полягало корінна відмінність Паризької Комуни 1871 р від попередніх революцій?

Відмінність Паризької Комуни 1871 р від попередніх їй революцій полягало в тому, що це була перша у світовій історії пролетарська революція, яка створила перший уряд робітничого класу. Незважаючи на короткочасність існування Комуни (72 дні), на її тактичні помилки і кінцеву поразку, вона залишила глибокий слід в історії визвольної боротьби пролетаріату не тільки Франції, але й інших країн. Принципи суспільно-державного устрою Паризької Комуни свідчать про те, що вона являла собою вищий щабель, ніж будь-яка відома форма демократії. Вона заклала основи пролетарської демократії. Паризька революція була першою в історії революцією, в якій пролетаріат був гегемоном і повів за собою широкі маси трудящих мас. Комуна була державою, яка здійснила перший досвід диктатури пролетаріату.

З даних таблиці можна зробити висновок, що у Франції в XIX ст. відбувся значний економічний підйом. З 1830 р по 1870 р збільшилася кількість населення з 32 млн осіб до 38 млн чоловік; зросла кількість парових машин з 2450 до 27088, протяжність залізниць з 37 км до 17 929 км, виробництво пшениці з 4 до 7,4. За даними показниками слід зазначити значне економічне зростання у Франції в XIX ст.

4. Доведіть, що у Франції в кінці XIX – початку XX ст. відбулося розширення демократичних свобод.

Після того як у Франції в 1875 р була прийнята республіканська конституція стали проводитися демократичні реформи. Були затверджені закони про свободу друку і зборів, дозволялися вільна діяльність профспілок і страйки, муніципальні ради отримали право обирати свого мера. Школа відокремлювалася від церкви, освіта ставало світським, вводилися державні програми навчання. Політика реформ тривала і на початку ХХ ст. У Франції було прийнято трудове законодавство. Робочі отримали право на компенсацію за виробничі травми і обов’язковий щотижневий відпочинок. За законом 1910 вводилися пенсії для робітників і селян, які досягли 65-річного віку. Було створено партії – Робоча партія Франції (1880 р) і Об’єднана соціалістична партія (1905 р).

Посилання на основну публікацію