✅Формування біполярного світу

Єдність країн-переможниць не могла бути міцною. СРСР, з одного боку, і США, Великобританія і Франція – з іншого, представляли різні соціальні системи. Сталін прагнув до розширення території, керованої комуністичними партіями.

У своїй сфері впливу СРСР домагався переходу до державної власності на основні засоби виробництва і до політичного панування комуністів.

Радянський Союз прагнув отримати доступ до ресурсів, які перш контролювалися капіталістичними країнами. Прокомуністична і прорадянський партизанський рух розгорнулося в Греції, Ірані, Китаї, у В’єтнамі і в інших країнах.

США та їхні союзники прагнули зберегти своє панування в:

  • Азії;
  • Африці;
  • Латинській Америці.

Сильне занепокоєння викликав у них зростання впливу СРСР. Розорені війною європейці з великим інтересом ставилися до досвіду швидкого індустріального будівництва в СРСР.

Мільйони людей сподівалися, що заміна капіталістичної системи, що переживала важкі часи, на соціалістичну дозволить швидко подолати розруху. Боротьба державно-соціалістичного («комуністичного») і державно-монополістичного («капіталістичного») варіантів індустріального суспільства привела людство на грань третьої світової війни.

Протиборство СРСР і США, яке розгорнулося в середині 40-80-х рр. XX ст. і отримало назву «холодної війни», так і не вилилося у війну «гарячу», хоча постійно призводило до збройних конфліктів в окремих регіонах (локальних воєн).

«Холодна війна» викликала розкол світу на два табори, які тяжіли до СРСР і США. Такий світ називається біполярним.

Посилання на основну публікацію