Філософія Стародавньої Греції — реферат

Філософські роздуми з’явилися вже в перших творах давньогрецьких істориків Фукідіда, Геродота і Гомера. У VI столітті до н.е. зародилася філософія Стародавньої Греції. Приблизно в цей же час з’явилися філософські течії в Індії і Єгипті.

Формування давньогрецької філософії в VI-V столітті до н. е.

Першою філософською школою в Стародавній Греції прийнято вважати школу мислителя Фалеса в місті Мілетскут. Звідси пішла назва цієї школи-милетской. Перша школа філософів відрізнялася тим, що розуміла світ як єдине ціле, але не відділить живі субстанції від неживих.

Фалес. Цей філософ першим відкрив Сузір’я Великої Ведмедиці і визначив, що світло місяця, що потрапляє на землю, є її відображенням. Згідно з ученням Фалеса, все, що нас оточує, складається з води. Його теза – “все з води і все в воду”. Вода одушевлена ​​субстанція, яка, як і космос, наділена живими силами. Фалесом була закладена думка про єдиноначальності природи, тобто, народжена з єдиного цілого. Сучасниками це прийнято називати натурфілософією.

Анаксимандр. Земля, згідно з його вченням, є невагоме тіло, яке ширяє в повітрі. Сучасний світ склався з морських відкладень на кордоні між водою і берегом. За вченням Анаксимандра, Всесвіт вмирає, щоб знову відродитися.

Ще один представник мілетської школи Анаксимен ввів поняття аппейрона – невизначеного початку. Він розуміє повітря як наповнює все живе і неживе. Душа людини також складається з повітря. Якщо розрядити повітря, він розпадеться на полум’я і ефір, на думку філософа, згущуючись ж, повітря перетворюється спочатку в хмари, потім в вітер і каміння.

З філософів Стародавньої Греції раннього періоду становлення виділявся Геракліт з Ефоса. Він походив з аристократичного роду, однак залишив свій будинок і пішов з учнями в гори. Фундаментом всього сущого Геракліт вважав вогонь. Душа людини, вічна палаюча, теж складається з вогню. Доля мудреця – бути вічно наповненим вогнем пошуку істини, стверджував філософ. Один з найвідоміших тез Геракліта: “все тече, все змінюється.” Як і філософи мілетської школи Геракліт вважав, що Всесвіт вмирає, щоб знову відродитися. Головна відмінність його філософії полягає в тому, що все живе матеріальне народжується у вогні і йде в вогонь.

Геракліт

Геракліт створив нове поняття в філософії – “Логос” -це своєрідний звід законів створений божественними силами. Логос, іншими словами, голос космосу, але навіть почувши, люди не розуміють і не приймають його. Все живе може змінюватися, але сутність Логосу завжди залишається колишньою.

Піфагор. Цей давньогрецький філософ і математик заснував свою школу в Кротоні. Піфагорійців вважали, що державою повинен керувати людина з благородним серцем. В основі всього сущого, вважав мислитель, лежать числа. Вчений також відомий доказом своїх геометричних і математичних теорем. Таблицею Піфагора користуються з найдавніших часів донині.

Школа елеатів

  • Школа елеатів приділяла своє основну увагу поясненню природі світу і буття людини в цьому світі. Основні філософи цієї школи – Зенон, Ксенофан і Парменід.
  • Ксенофан, філософ і поет, одним з перших заговорив про рухливості Всесвіту. Він також піддав критиці релігію древніх греків. Висміював і віщунів з провісниками, називаючи їх шахраями.
  • Прийомний син Парменіда Зенон розробив теорію “світу думки”, в якій головна роль належить руху і числу. Цей мислитель намагається відсікти все незрозуміле методом виключення.
  • Парменід стверджував, що в світі немає нічого, крім буття. Критерієм за все, вважав філософ, служить розум, а все чуттєве має розмиті межі і не підлягає глибокого осмислення.
  • Демокріт

Одним з найвизначніших ідеологів натурфілософії був мислитель Демокріт.

Демокритом стверджувалося, що біля підніжжя Всесвіту лежить безліч світів. Кожен такий світ складається з атомів і порожнечі, порожнеча наповнює простір між атомами і світом. Атоми, самі по по собі неподільні, вони не змінюються і безсмертні, число їх нескінченно. Філософ стверджував, що все, що відбувається в світі має свою причину, а знання причин є основа дії.

На першому етапі формування давньогрецької філософії з’являється узагальнення знань. Перші філософи намагаються зрозуміти устрій світу, з’являються поняття про космос і атомах наповнюють простір.

Розквіт давньогрецької філософії

У період V-IV століть до н.е. в Стародавній Греції розвиваються точні науки і природознавство. Примітно, що цей розвиток відбувається на тлі міфології і релігії.

Софістська школа

Школа софістів була відома своїм критичним ставленням до релігії багатобожжя Стародавньої Еллади, основоположником цієї школи став Протагор.

Протагор був філософом-мандрівником, об’їхавши всю Грецію і бував за кордоном. Він зустрічався з видними політичними діячами Еллади: Періклом і Еврипидом, які шукали його порад. Основою ідеології Протагора став його тезу: “Людина є мірою всього” і “людина все розуміє, як розуміє”. Його слова слід розуміти так, що людина бачить і відчуває, і є насправді. Вчення філософа призвело до того, що його звинуватили в атеїзмі і вигнали з Афін.

Антифонт – один з молодшого покоління софісткой школи. Мислитель вважав, що людина сама повинна дбати про себе, при цьому сутність природи невіддільна від людини. Антифонт, також як і Протагор, піддався гонінням з боку влади за те що одружився на рабині, а всіх своїх рабів відпустив на волю.

Сократ

Цей філософ, народився 469 року до н.е., любив ходити по вулицях міста і вести бесіди з людьми. Будучи за професією скульптором, Сократ встиг взяти участь в Пелопонесській війні.

Філософія Сократа повністю відрізняється від ідеології його попередників. На відміну від них, Сократ не пропонує міркувати і споглядати, він пропонує діяти в ім’я благородних цілей. Жити в ім’я добра – ось основна теза Сократа. Знання мислитель розглядає як загальний фундамент для саморозвитку особистості. “Пізнай самого себе” – ось основна теза філософа. У 399 році до н. е. Сократа звинуватили в богохульстві і розбещенні молоді. Йому було винесено смертний вирок. Як вільний громадянин Еллади, Сократ був повинен прийняти отруту, що він і зробив.

Платон

Після смерті Сократа однією з чільних фігур серед філософів Стародавньої Греції стає Платон. У 387 році до н. е. цей філософ утворив своє коло учнів, який в подальшому став його школою під назвою Академія. Так її назвали по місцевості, на якій вона перебувала.

В цілому, філософія Платона увібрала в себе основні тези Сократа і Піфагора. Мислитель став основоположником теорії ідеалізму. Вища щось, згідно з його теорією, є Благо. Людські бажання непостійні і нагадують колісницю запряжену двома конями. Пізнання світу, за Платоном, – це прагнення побачити в кожній людині красу душі. А наблизити людину до Блага здатна тільки Любов.

Аристотель

Кульмінацією давньогрецької філософії, її самої чудової віхою, прийнято вважати праці філософа Аристотеля. Аристотель навчався в Академії Платона і створив єдиний комплекс з науки, логіки, політики і природознавства.

Матерія, на думку Аристотеля, то з чого зроблений наш світ, сама по собі вона не може ні зникнути, ні переродитися, так як інертна. Аристотелем створені поняття часу і простору. Він обґрунтував філософію як систему знань науки. Як і Сократа, цього мислителя звинуватили в безбожництві і змусили покинути Афіни. Помер великий філософ на чужині, в місті Халкис.

Занепад Давньогрецької філософії

Класичний період філософської думки Стародавньої Греції завершився з смертю Аристотеля. До III століття до н. е. настав захід філософії, так як Еллада впала під ударами Риму. У цей період занепадає духовна і моральна життя стародавніх греків.

Основними ідеологіями в цей період прийнято вважати епікурейство, скептицизм і стоїцизм.

Епікур – видатний філософ, народився в 372 році до н. е. Він стверджував, що світ неможливо змінити. Згідно з ученням мислителя, атоми пересуваються в порожньому просторі. Вищим початком людини Епікур вважав задоволення. Разом з тим, мислитель стверджував, що аморальний людина не може бути щасливою.

Клеанф – один із засновників стоїцизму стверджував, що світ є жива речовина керований законом божественних сил Логосом. Людина повинна чути волю богів і підкорятися кожному їх велінням.

Філософом Пірроном було введено поняття скептицизму. Скептики відкидали накопичені знання людей, стверджуючи що людина не може знати і дещицю про навколишній його світі. Тому людина не може судити про природу речей і тим більше давати їй будь-яку оцінку.

Посилання на основну публікацію