Філософія середньовічної схоластики

Філософія в середньовіччі це ціла система, де переважає феодальне суспільство і розвивається в епоху Римської імперії.

Школи перейшли до церкви, і за основу стало лежати основа світу, де природа і людина пов’язані. Філософія стала грати важливу роль в навчанні. Ця роль була і раніше, в діяльності апологетів, які захищали християнство проти язичництва. Філософ Августин, один з відомих вчених ввів в систему знань ідеї неоплатонізму.

У 12 столітті твори Аристотеля перевели на латину. Його вчення було взято в якості основи для філософії християнства. Тепер вчителі схоластики стають тлумачами Аристотеля, вони засвоюють ті частини, які давно застаріли, а нове спростовують.

Розвиток міст, ремесла і торгівлі привели до зростання філософії і номіналізму. Також в області формальної логіки був хороший прогрес. Почав з’являтися новий спосіб виробництва теоретичних завдань науки, що сприяло звільненню людей з середньовічної філософії.

У середньовічній філософії головним джерелом є Бог. Він створює і визначає все суще. Існує два важливих принципи, ідея творіння і ідея одкровення. Їх можна порівняти з вченням про світ і про пізнання.

У середньовічній філософії ставало питання про проблему людини і ділився на головні характеристики. У першій йшлося про те, що людина є образом і подобою Бога, а в другій, що людина це розумна тварина.

Патристика і схоластика в середньовічній філософії. Коротко.

 

У середньовічній філософії виділяють два види навчань – патристики і схоластику.

Патристика, це християнське вчення про Бога. У першому столітті була сформована християнська релігія. Для неї характерна боротьба з гностицизмом. Це проблема з рабовласництвом і пошук світоглядного синтезу. Також боротьба з манихейством. Вона вимагала суворої стриманості пристрасті людини і фізичної праці.

Висновком є ​​стабілізація догматичних ідей і згасання діалектики.

Найголовнішим в патристики була ідея одкровення. Характерно загострення протиріч у вірі і розумі. Тому що все навколо побудовано на основі абсолютного буття.

Схоластика, це тип релігійної філософії, який характеризується підпорядкуванням теології і тематиці.

Взагалі схоластика представляє собою філософію не як вільну спекуляцію, а як застосування філософських понять мислення до віровченню.

Доступніше буде, якщо зрозуміти, що патристика і схоластика відрізняються завдяки Святому Письму і для свого вчення воно користується філософією. Тоді як патристика полягала в встановлених догматах. У патріотичне час, коли догмати тільки формулювалися, вчення піддалося подальшої розробки.

Посилання на основну публікацію