Феодальний лад в Західній Європі (10-13 ст.)

1. Чому сеньйор передавав частину своїх земель васалам?

Для того, щоб отримати боєздатне військо, що складається зі своїх васалів і васалів своїх васалів.

2. Які були обов’язки васала до сеньйора?

Васал був зобов’язаний за першим покликом сеньйора з’явитися в повному озброєнні і взяти участь у війні.

3. Чому у Високому середньовіччі панувало натуральне господарство?

У кожному селі виробляли те ж, що і в сусідніх (причому це була велика частина необхідного), тому продавати з села в село було нічого, а економічні зв’язки з далекими землями ослабли.

4. Який зв’язок між пануванням натурального господарства і феодальної роздробленістю?

Пряма. Через панування натурального господарства економіка не змушувала феодалів до єдності.

5. Що було в середні віки основними заняттями селян, феодалів?

Основним заняттям селян була обробка землі (меншою мірою розведення худоби), феодалів – війна.

6. Дайте визначення поняттям: панщина, оброк, повинність, натуральне господарство, феодальна залежність, феодальна драбина.

(a) панщина – феодальна повинність, згідно з якою селянин мав відпрацювати певний термін на поле феодала

(b) оброк – феодальна повинність, згідно з якою селян віддавали феодалу частину продуктів і ремісничих виробів

(c) повинність – примусові обов’язки селян по відношенню до феодалу

(d) натуральне господарство – господарство, за якого продукти праці вироблялися для задоволення власних потреб, а не для продажу.

(e) феодальна залежність – особиста і поземельна залежність селян від феодала

(f) феодальна драбина – послідовне підпорядкування феодалів, засноване на передачі землі за службу

Посилання на основну публікацію