1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Епоха Просвітництва — доповідь

Епоха Просвітництва — доповідь

Епоха Просвітництва – під такою назвою увійшли в історію 17-18 століття, час, коли розум і освіту правили бал. Серцем цієї епохи була Франція, хоча зародився рух в Англії, але воно охопило також і Німеччину, Італію, Україну і Росію.

Ідеологія Просвітництва і основні мислителі того часу

Народження нової культури було підготовлено буржуазними революціями і поширенням філософських знань. Просвітителі вважали, що людину можна змінити на краще – і це був принципово новий підхід.

Точно назвати роки епохи Просвітництва складно, так як вона в тій чи іншій мірі охоплювала кінець 17 і весь 18 століття. Просвітителі були пройняті ідеєю, що людське суспільство можна змінити шляхом просвіти людей, тобто вони покладали надії на людський розум і творче начало в людях, прагнучи розвивати і те, і інше.

18 століття стало століттям технології, досягнень і міської культури, але саме природа розглядалася філософами як основа творчого начала. У ній вони бачили арену перетворюють ідей. Ще одна важлива філософська думка того часу полягає в тому, що культура стала розглядатися як духовна творчість людини.

Основні імена епохи Просвітництва у Франції – це такі мислителі, як Дені Дідро, Жан-Жак Руссо і Вольтер. Німецьке Просвітництво дало світу Гете, Шиллера і Канта, а англійське – Кавендіша, Уатта і Філдінга. Свої просвітителі були і в Росії – Михайло Ломоносов і Олександр Радищев.

Сутність просвітницьких ідей

Релігійний світогляд, яке панувало з Європі аж до 18 століття, змінюється звернення до розуму. Знання вважаються загальним багатством, так що вчені прагнуть поширювати їх серед широких мас. Основні ідеї, які сповідалися в той час, були такі: знання належать всім і вони повинні приносити практичну користь. Навчання стало доступна навіть тим, хто довгий час був виключений з цього процесу – жінкам.

Практичним втіленням цих ідей стала “Енциклопедія” під редакторством Дідро, в якій були зібрані всі знання, накопичені на той момент людством.

Поступово наукові тексти перестають писатися на латині – вчений світ переходить на національні мови, і це також є важливим кроком до того, щоб знання ставали загальнодоступними.

Сутність цього процесу прекрасно описана Джонатаном Свіфтом в сатиричному оповіданні “Битва книг”.

Література епохи Просвітництва

У цей історичний період зароджується сентименталізм, оскільки література починає приділяти велику увагу почуттям людини, його переживань. Таким чином за допомогою художніх творів людям прищеплюються моральні цінності. Це цілком відповідає ідеї про те, що книга – це знаряддя. Просвітителі розглядали літературу як засіб, що дозволяє виховати їх сучасників в новому дусі, тобто вона мала в собі сильне дидактичний початок. Однак панування певного стильового напряму в літературі цього періоду не простежується.

Просвітництво дало літературі нові жанри – це роман виховання, сімейна драма і філософська повість. Найбільш відомими творами того часу є “Нова Елоїза” Руссо, “Подорожі Гуллівера” Джонатана Свіфта, “Кандид” Вольтера і “Робінзон Крузо” Даніеля Дефо. Основна тема кожного з них – це людина як істота, народжене добрим і прагне повернутися в цей стан.

18 століття також можна з повним правом назвати золотим століттям утопії, так як просвітителі захоплювалися конструюванням як ідеальної держави, так і ідеальної людини.

Історичне значення періоду

Ідеї ​​освіти породили реформи, які поліпшили становище людей, хоча утопічна ідея про те, що суспільне життя повинна бути перебудована повністю, втілення не отримала.

Але найзначнішими наслідками поширення просвітницьких ідей стали Американська революція і Велика французька революція.

Також ідеї цього історичного періоду в значній мірі вплинули на філософську думку пізніших епох і навіть на сучасну політичну науку – саме вони лежать в основі демократії.

Що ми дізналися?

Були розглянуті основні ідеї епохи Просвітництва, а також її головні риси. Поговорили коротко про культуру епохи Просвітництва, її діячів і про те, як розвивалася і еволюціонувала громадська думка. Були також визначені основні думки, на яких базувалася література, і розглянуто, які характерні риси вона мала – дидактичний початок, раціоналізм і в той же час увагу до емоційної сфери людини. Вказані основні імена філософів і мислителів, які є в підручнику за 7 клас, і то, який вплив епоха Просвітництва зробила на події початку 19 століття і Нового часу.

ПОДІЛИТИСЯ: