Економіка Європи на початку Нового часу

Кінець XV – початок XVI ст. стали в Європі кордоном двох епох – Середньовіччя та Нового часу. Соціально-економічним змістом епохи Нового часу є розвиток капіталізму. У політичній думці виникли ідеї правової держави і громадянського суспільства. Завершилася епоха Нового часу на початку XX ст.
Новий час характеризувалося швидкими змінами в економіці. Європейці шукали нові способи ведення господарства, вдосконалювали знаряддя праці. У XVI-XVII ст. зростання населення, потреби промисловості призвели до підвищення цін на сільськогосподарську продукцію, причому ціни на хліб та інші зернові продукти різко обігнали інші. Внаслідок цього продовжилося розширення посівних площ, впроваджувалися невідомі раніше добрива і технічні культури.
У промисловому виробництві все ширше застосовувалася енергія вітру і води. В результаті використання удосконалених шахтопідйомника, насосів для відкачування води, вагонеток, що переміщуються по рейках, настав підйом в гірничій справі. Широке застосування верхнебойного водяного колеса призвело до істотних змін в металургії і металообробці. Значний прогрес спостерігався в збройовій справі. Зросло виробництво недорогих грубих тканин, розрахованих на масового покупця. Широке застосування отримали сукновальні млини. У текстильному виробництві виник новий тип підприємства – розсіяна мануфактура.

Різко зросли масштаби торгівлі. Виділялися нові великі торгові центри, вплив яких поширювалася на значні території. Такими центрами у Франції були Париж і Ліон, в Англії – Лондон, в Нідерландах – Антверпен і Амстердам. Ці ж міста були найбільшими банківськими центрами Європи.
Завдяки розвитку торгівлі встановлювалися міцні економічні зв’язки між різними районами Європи. Виникали товарні біржі, які представляли собою склади оптової продукції. На них великі торговці укладали угоди на великі партії товарів. Економічний розвиток Західної Європи багато в чому визначалося розвитком торгівлі, оскільки саме торговий капітал вкладався в розвиток промисловості. Натуральне господарство поступалося місце товарного.
Все більшу роль в житті європейського суспільства стали грати гроші. Тепер навіть не знатний, але володіє засобами людина користувалася великим впливом, ніж збіднілий представник знаті. Земля, що була у Середні віки мірилом багатства і влади, поступається своїм місцем грошам. Тим часом європейська економіка відчувала значну потребу в благородному металі. Пошуки золота і нових торгових шляхів стали нав’язливою ідеєю для багатьох європейців.

Посилання на основну публікацію