1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Деспотія

Деспотія

Деспотія – в перекладі з грецького означає «необмежена влада»; форма самодержавної влади.
На чолі держави стояв цар з необмеженою владою, що носив титул «царя Ура, царя Шумера і Аккада», що називався іноді «царем чотирьох сторін світу». Влада царя ідеологічно обгрунтовувалася релігією. Глава пантеону, общешумерской бог Енліль, ототожнений з аккадским верховним богом Білому, вважався царем богів і покровителем земного царя. Був складений «Царський список» з переліком царів «до потопу» і «від потопу», що стверджувало ідею про початкову існуванні царської влади на землі. З часу правління Шульги (2093-2047 рр. До н. Е.) Царям відплачувалися божественні почесті і був заснований їх культ. Жречество було підпорядковане царю.
Царю підкорявся і величезний бюрократичний апарат. З самостійністю міст-держав та їх правителів було покінчено, зникла і місцева общинна знати. Вся країна була розділена на намісництва, якими управляли призначувані і змінювані царем намісники, лише носили колишній титул (шумерська – «енсі», аккадский – «ішшаккум»), але цілком підпорядковувалися цареві.
Був організований царський суд. Обов’язки суддів виконували намісники, чиновники, жерці. У громадах діяли общинні суди, свого роду залишки місцевого самоврядування. Для потреб судового відомства був створений один з найдавніших судебников у світі – закони Шульги. Численні переписувачі і чиновники розробляли подальші норми трудових повинностей і харчового забезпечення, враховували найдрібніші зміни в господарській діяльності і становище людей, складали всілякі звіти та довідки. Дух бюрократії пронизував всю систему царської деспотії III династії Ура.

Проте з плином часу в державі накопичувалися численні проблеми, зростало невдоволення населення. Почалося відпадання окремих міст, наприклад Иссина, Ешнунну. У таких умовах виявилося складно вибудувати оборону і дати відсіч новій хвилі кочівників-амореїв і східному державі Елам. Саме еламити зруйнували Ур, захопили статуї богів і забрали в полон останнього представника царської династії (2003 г. буд. Н. Е.). Збережені літературні твори, так звані «Плачі» над загибеллю Ура, Аккада, Ниппура, як реквієм звучать над сошедшим на рубежі III-II тисячоліть д. Н. е. зі сторінок історії Шумеро-Аккадським царством.
Підводячи підсумок існування ранніх міст-держав, можна відзначити наступне.
Для III тис. Д. Н. е. був характерним економічний підйом. Це сталося завдяки розвитку землеробського господарства на базі іригації і більш широким, ніж раніше, використанням металу. До кінця періоду створюється обширна зрошувальна мережа в масштабах всієї південної частини країни.
Високого рівня досягло ремесло. На першому місці стоїть металургійне виробництво. З міді шумери виготовляли різні знаряддя праці та зброя, навчилися також отримувати бронзу. З міді, золота і срібла робили прикраси, а також судини і світильники. Шумерському суспільству був відомий спосіб виготовлення фаянсу, скла. Можливо, виявлений при розкопках Ереду, що зберігається в Британському музеї, – найдревніший скляний злиток. Він датується першою половиною III тисячоліття д. Н. е.
У цей період відбулося відділення торгівлі від ремесла. Ремесла і торгівля зосереджуються в міських центрах, зростає площа міст, збільшується число їх жителів. З громад виділяються спеціальні торговці – тамкари, які займаються обміном товарів і продуктів. Мірилом вартості при цьому служать зерно і худобу, але використовується вже і металевий еквівалент – мідь і срібло. Розвивається торгівля з Сирією, Закавказзям, Іраном, островами і узбережжям Перської затоки. Шумерські міста виводять торгові колонії аж до північних і східних меж Месопотамії.
Розглядаючи соціальну структуру суспільства шумерських міст-держав, слід відзначити наявність рабів. Основним джерелом рабства була війна. Рабів таврували, містили в колодках, нерідко вони працювали під контролем наглядачів, піддавалися побоям. Раби були храмовими і приватновласницьких. У храмах рабів використовували не тільки на важких роботах, а й в культових церемоніях, наприклад як півчих. Храми володіли значною кількістю рабів (близько 100-200). У приватних господарствах їх число було невеликим (1-3), а в господарствах правителя – кілька десятків.
Припускають, що в цілому, наприклад, в лагашскому державі на 80-100 тис. Вільних припадало понад 30 тис. Рабів, в Шуруппаке на 30-40 тис. Вільних – 2-3 тис. Рабів. Раби коштували від 15 до 23 шеклів срібла (1 сикль приблизно 8 г).
Ієрархічність суспільства виявлялася в наявності та інших категорій населення. Було багато підневільних працівників: розорилися і позбулися своїх наділів общинники, молодші члени бідних сімей, особи, пожертвувані в храми по обітниці, прибульці з інших громад, які вчинили ті чи інші злочини громадяни. Такі підневільні працівники трудилися поряд з рабами як в храмових, так і в приватних господарствах, їх положення було близьким до рабської.
Верхівку шумерського суспільства становила родова знать, вища жрецтво, представники адміністрації, що утворюють служилих знати, значення якої дедалі зростала. Всі вони володіли великими ділянками землі, десятками рабів і підневільних працівників.
Приблизно половину населення в шумерському місті-державі становили рядові общинники, які володіли невеликими наділами общинної землі, об’єднаними в територіальні та большесемейной громади.
Земля в шумерському місті-державі ділилася на дві частини. Одна знаходилася у власності територіальної громади, але передавалася в індивідуальне володіння великим сім’ям, з яких складалася громада. Ця земля могла продаватися і купуватися, а, отже, могли бути створені великі земельні володіння в окремих осіб. Інша частина становила фонд храмової землі. Ці землі могли віддаватися в користування та оренду.
Політичні структури шумерського суспільства були представлені виборною посадою «ен» – верховний жрець (іноді жриця), керівника міста. Крім жрецьких функцій і управління храмовим адміністративним апаратом в коло його обов’язків входило керівництво храмовим та міським будівництвом, спорудженням зрошувальної мережі і іншими суспільними роботами, розпорядження майном громади та її економічним життям.
Іноді вживався термін «лугаль», який міг бути епітетом по відношенню до «ен» і переводитися як «велика людина, пан, цар», а міг означати й інша особа – військового вождя, який здійснював цю функцію під час військових дій. Однак найчастіше такий самий «ен» обирався воєначальником і в цій якості керував діями військових загонів – основи майбутньої армії.
Надалі на чолі шумерських міст-держав стають правителі з титулом або «ен-сі», або «лугаль». Термін «енсі» приблизно перекладається як «жрець-будівельник». Влада «енсі» була виборною, і його правління у зв’язку з цим називалося «чередом».
Функції «лугаля» в основному збігалися з функціями «енсі», але, очевидно, це був більш почесний і масштабний титул, зазвичай приймається правителями великих міст, а іноді навіть їх об’єднань і пов’язаний з військовими повноваженнями і більшою повнотою влади.
Протягом усього III тис. Функціонували рада старійшин і народні збори з числа повноправних общинників-воїнів. У їхні повноваження входило обрання або скинення правителя (з числа членів ради і певного роду), контроль за його діяльністю, прийняття в члени громади, дорадча роль при правителі, особливо в питанні про війну, суд на основі звичаєвого права, підтримку внутрішнього порядку, управління громадським майном.
Проте потім роль народних зборів падає, посада керівника стає спадковою, і сам характер монархічної влади набуває рис деспотії. Суть деспотії полягала в тому, що стоїть на чолі держави правитель мав необмежену владу. Він був власником всіх земель, під час війни був верховним головнокомандуючим, виконував функції верховного жерця і судді. До нього стікалися податки.
Стабільність деспотій грунтувалася на вірі в божественність царя. Деспот це бог у людській подобі. Свою владу деспот реалізовував через розгалужену адміністративно-бюрократичну систему. Потужний апарат чиновників контролював і вважав, стягував податки і здійснював суд, організовував сільськогосподарські та ремісничі роботи, стежив за станом іригаційної системи, набирав ополчення для військових походів.
Опорою влади правителя стає формується армія, що пройшла тривалий шлях розвитку від народного ополчення через аристократичні дружини до створення постійного війська, що знаходиться на державному забезпеченні.
Армія в цей період складалася з кількох родів військ. По-перше, із загонів колесничих (в колісниці запрягалися осли або онагри), озброєних списами і дротиками. По-друге, з тяжкоозброєних піхотинців-копейщиков у своєрідних «панцирах» (шкіряних або повстяних плащах з металевими бляхами), захищених важкими щитами в зріст людини. По-третє, з легкоозброєних піхотинців із захисною перев’яззю через плече, обшитої бляхами, з легкими списами і бойовими сокирами. Усі воїни мали шоломи і кинджали.

ПОДІЛИТИСЯ: