Державність східних слов’ян

Стародавня Русь – ранньофеодальна монархія з елементами федералізму.
Теорії виникнення держави у східних слов’ян: норманська, антинорманнскую, природно-історичного процесу.
Причини виникнення державності: криза родоплемінних відносин, перехід до феодалізму, необхідність захисту земель від спільних ворогів та ін.
Два центру освіти давньоруської державності:
– Середнє Подніпров’я – поляни – Київ;
– Волхов, Ільмень – новгородські (ільменські) словени – Новгород.
Князь встановлював закони, керував військом, судив.
Дружина ділилася на старшу (бояри, воєводи, тисяцькі) і молодшу (отроки, дитячі, гриди). Функція дружини: військо, збір податків, суд на місцях.
ВОІ – особисто вільні громадяни, які брали участь у військових походах.
Віче – народні збори для обговорення спільних справ і вирішення питань суспільної, політичної і культурного життя. Учасники віча – глави вільних сімейств співтовариства (племені, князівства).
Християнство – одна з трьох світових релігій. Причини прийняття християнства: централізація влади в державі, зміцнення позицій князя, підняття міжнародного авторитету Київської Русі.
988 р – початок поширення князем Володимиром християнства як державної релігії.

Посилання на основну публікацію