Держава, що народилася з Громадянської війни

Світогляд і традиції російського народу не могли змінитися від того, що в країні прийшла до влади партія більшовиків. Російський народний характер, традиції та уявлення про життя російських виявлялися і в епоху СРСР: у самих різних галузях життя суспільства і держави. Але це – етнографія, а не історія.
Багато громадські установи фактично продовжували свою історію після Громадянської війни: пошта, телеграф, бібліотеки та вищі навчальні заклади. Але це історія окремих елементів системи.
А ось вся політична система в цілому, радянська держава, спочатку не має нічого спільного з державою Російської імперії. Ця держава народилося в ході Громадянської війни.
Межі Радянської Росії визначалися як місця, до яких змогла дійти Червона Армія. Під час радянсько-польської війни комуністичні газети рясніють гаслами: «На Варшаву!», «На Берлін!». Якби не поразка від поляків, Західний фронт міг котитися далі на захід, аж до Берліна. Там би і провели кордон СРСР.
До осені 1919 року війська Туркестанського фронту під командуванням Фрунзе пройшли шлях від оренбурзьких степів до Паміру. До весни 1920 Фрунзе завоював весь Туркестан. До осені 1920-го приєднав до Радянської Росії Бухарський емірат і Хівинське ханство.
На кордоні з Афганістаном і Персією фронт зупинився … Не тому, що так хотіли більшовики. Ще в серпні 1919 року Л.Б. Троцький подав у ЦК секретну записку. Він пропонував створити кавалерійський кулак чисельністю в 30-40 тисяч шабель і кинути його через Афганістан на Індію. Реалізувати цю ідею завадило наступ військ Денікіна. Тепер, в 1920 році, більшовики зупинилися, не в силах рухатися далі.
Наступаючи на півдні Азербайджану, в травні 1920 року більшовики невимушено входять на територію Персії. 5 червня 1920 Червона Армія і загони місцевих «зелених» партизан – дженгелійцев створили нову державу. Це була гілянської республіка з Кучек-Ханом на чолі Тимчасового уряду і революційного військового комітету. Гілянської республіка проіснувала до осені 1921 року, коли її знищили перські і російські козаки Реза-Шаха Пехлеві.
Якби в 1920-1921 роках комуністи могли рухатися далі на захід, схід чи на південь, приєднати до Совдепії Персію, країни Європи або Туреччину, вони зробили б це відразу й із задоволенням. Але сил для цього у них не було. Не по своїй волі вони повинні були зупинятися. А зупинившись, вони змушені були влаштовувати якусь життя всередині простору, який завоювали.
Формально на руїнах Російської імперії під за шитою Червоної Армії виникло кілька незалежних держав. Держави з самого початку хотіли об’єднатися. У грудні 1922 року Перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію і Договір про утворення СРСР. Договір підписали чотири республіки: Радянська Росія, Радянська Україна, Радянська Білорусія і Закавказька Радянська Федеративна Соціалістична Республіка (ЗСФРР), до складу якої входили Грузія, Вірменія та Азербайджан (причому у кожної з цих країн зберігався свій політичний лад і у влади стояли інші партії) .
Держава повинна мати основний закон – Конституцію. Кожна з республік вже мала свою конституцію. Перший З’їзд Рад СРСР прийняв рішення про розробку загальносоюзної конституції. Конституція СРСР була прийнята Другим з’їздом Рад у січні 1924 року.
«Декларація про утворення СРСР» не просто стверджувала утворення нової держави – ??Радянського Союзу. Вона задавала йому мета – перетворитися на Земшарную республіку Рад. Наведу повністю цю декларацію: «З часу утворення радянських республік держави світу розкололися на два табори: табір капіталізму і табір соціалізму. Там, у таборі капіталізму, національна ворожнеча і нерівність, колоніальне рабство і шовінізм, національне гноблення і погроми, імперіалістичні звірства і війни. Тут, у таборі соціалізму, взаємна довіра і світ, національна свобода і рівність, мирне співжиття і братерське співробітництво народів.
Спроби капіталістичного світу протягом десятків років вирішити питання про національність шляхом поєднання вільного розвитку народів за системою експлуатації людини людиною виявилися безплідними. Навпаки, клубок національних протиріч все більше заплутується, загрожуючи самому існуванню капіталізму. Буржуазія виявилася безсилою налагодити співпрацю народів.
Тільки в таборі Рад, тільки в умовах диктатури пролетаріату, що згуртувала навколо себе більшість населення, виявилося можливим знищити в корені національний гніт, створити обстановку взаємної довіри і закласти основи братерського співробітництва народів.
Тільки завдяки цим обставинам вдалося радянським республікам відбити напад імперіалістів усього світу, внутрішніх і зовнішніх; тільки завдяки цим обставинам вдалося їм успішно ліквідувати Громадянську війну, забезпечити своє існування і приступити до мирного господарського будівництва.
Але роки війни не пройшли безслідно. Розорені поля, що зупинилися заводи, зруйновані продуктивні сили і виснажені господарські ресурси, що залишилися у спадок від війни, роблять недостатніми окремі зусилля окремих республік по господарському будівництва. Відновлення народного господарства виявилося неможливим при роздільному існуванні республік.
З іншого боку, нестійкість міжнародного становища і небезпека нових нападів роблять неминучим створення єдиного фронту радянських республік перед обличчям капіталістичного оточення.
Нарешті, сама будова радянської влади, інтернаціональної за своєю класовою природою, штовхає трудящі маси радянських республік на шлях об’єднання в одну соціалістичну сім’ю.
Всі ці обставини владно вимагають об’єднання радянських республік в одну союзну державу, здатну забезпечити і зовнішню безпеку, і внутрішні господарські преуспеянія, і свободу національного розвитку народів.
Воля народів радянських республік, присутніх недавно на з’їзди своїх Рад і одностайно прийняли рішення про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, служить надійною запорукою того, що цей Союз є добровільним об’єднанням рівноправних народів, що за кожною республікою забезпечене право вільного виходу з Союзу, що доступ в Союз відкритий усім соціалістичним радянським республікам, як існуючим, так і що можуть виникнути в майбутньому, що нова союзна держава з’явиться гідним увінчанням закладених ще в жовтні 1917 року основ мирного співжиття і братерського співробітництва народів, що воно послужить вірним оплотом проти світового капіталізму і новим рішучим кроком на шляху об’єднання трудящих усіх країн у Світову Соціалістичну Радянську Республіку »[1].

Посилання на основну публікацію