Демократія в Афінах

Слово демократія означає по-грецьки «влада народу». Першою демократією в світі була афінська. Початок демократії поклали реформи Солона. Безроздільне панування аристократів закінчилося. Тиран Пісістрат, вождь демосу, ще більш послабив аристократію. Після реформ Клісфена Афіни стали демократичною полісом.

У період воєн з персами значення афінського демосу зросла. Це народні збори, а не аристократи, вступилося за повсталий Мілет. Мільтіад, переможець при Марафоні, був обраний демократичним шляхом. Вождь демосу Фемістокл в боротьбі проти персів спирався на афінських бідняків, простих веслярів і матросів, а не тільки на фалангу тяжкоозброєних гоплітів. І флот, в який брали будинків, які не мали дорогого озброєння, перетворився в опору демократії.

Найвищий розквіт афінської демократії настав в кінці греко-перських воєн. Демос через народні збори визначав політику держави.

Народні збори в Афінах

Народні збори в Афінах скликались кожні вісім-дев’ять днів і контролювало все, що відбувалося в державі. Воно оголошувало війну і стверджувало умови світу, приймало закони, розпоряджалося скарбницею і призначало посадових осіб.

Голосували афіняни підняттям рук. Таємне голосування здійснювалося камінчиками або глиняними черепками. За допомогою остраконах (черепків) проводилося особливе голосування – остракізм. Кожен міг написати на черепку ім’я людини, небезпечного, на його думку, для влади народу. Якщо набиралося 6 тисяч черепків з ім’ям одного і того ж людини, його на 10 років відправляли у вигнання.

Обирали афіняни і за жеребом. Так вибирали 6 тисяч суддів. Судова комісія складалася з 500 і більше суддів. Таку комісію було неможливо ні підкупити, ні залякати. Згідно із законом громадянин Афін не міг бути засуджений без судового вироку. Афінська демократія захищала свободу особистості кожного громадянина.

У народних зборах панувала свобода слова. Будь-хто міг пропонувати закони і критикувати кого завгодно, навіть найважливіших в державі посадових осіб. Ними були 10 стратегів, яких обирали на рік. Вони відали армією і флотом, військовим будівництвом і відносинами Афін з іншими державами.

Діяльність Перикла

Найзнаменитіший керівник афінської демократії Перікл, починаючи з 443 року до н.е., 14 років поспіль обирався стратегом. Це означає, що його дійсно поважало більшість афінян.

За Перикла афінська демократія досягла найвищого розквіту. Перікл був багатий і знатний, гарний, високий на зріст, широко освічений і красномовний. Він захищав інтереси більшості афінських громадян і вніс великий внесок в розвиток демократії.

Перікл зробив оплачуваними державні посади, і тому вони стали доступні будь-якому біднякові. Він прагнув перетворити Афіни в найпрекрасніший місто Греції і не шкодував грошей на велике будівництво. Величні храми і громадські будівлі повинні були свідчити про багатство і процвітання Афін, про успіхи афінської демократії. Крім того, добре оплачувану роботу отримував демос – скульптори, художники, архітектори, каменотеси, будівельники, землекопи. За Перикла відбудували заново храми на афінському Акрополі.

Після руйнування Афін персами все місто обнесли кріпосними стінами. Був побудований і оточений стінами порт Пірей. На випадок війни навіть дорогу, що зв’язувала місто і порт, уклали в коридор зі стін протяжністю 6 кілометрів. Вони отримали назву Довгі стіни. Їх спорудження було завершено при Периклі. 

Обмеженість афінської демократії

Афінська демократія зіграла величезну роль в історії людства, але її не слід переоцінювати. Правами і свободами в Афінах володіло меншість населення. Жінки, діти, метеки (вільні люди, які не мали афінського громадянства) і раби ними не володіли.

Але і самі афінські громадяни не мали рівних можливостей для участі в управлінні державою. Селяни, які жили в поселеннях на території Аттики, не завжди могли відвідувати народні збори. Для того щоб зайняти важливу державну посаду, було необхідно освіту, а воно коштувало дорого. Не випадково Перікл був знатним і багатим людиною.

Обмеженість афінської демократії виявлялася і в стосунках з союзниками. Перікл прагнув включити в Афінську морську державу якомога більше грецьких полісів. Там встановлювали демократичний лад. Посилення Афін плутав поліси, де при владі перебували аристократи або олігархи. Такі поліси об’єдналися в Пелопоннеської союз на чолі зі Спартою.

Питання з цього матеріалу:

  • Як і чому в Афінах розвинувся демократичний лад?
  • У чому виражалася сутність афінської демократії?
  • Як вплинули греко-перські війни на розвиток демократії в Афінах?
  • У чому проявилося розвиток демократії при Периклі?
  • Що змінилося в управлінні Афінським державою при Периклі?
Посилання на основну публікацію