Чим історична карта відрізняється від інших карт

Людство зародилося в окремих частинах континентів і розвивалося вкрай неоднорідне. Війни, політичні конфлікти і природні катаклізми впливали на чисельність і розташування поселень. Тому для наочного вивчення історії застосовуються спеціальні карти. Чим же відрізняється історична карта від інших?

Історична карта являє собою зображення конкретної території або планети повністю в певну епоху. Залежно від досліджуваного моменту, на неї можуть бути нанесені найбільші будівлі, розташування міст і доріг, торгові шляхи, місця боїв або пам’ятники культури. Особливість історичної карти полягає в тому, що відомості наносяться виходячи з інформації, знайденої в інших історичних джерелах (літописах, мемуарах, хроніках і т.п.). Тобто, умовно достовірні дані.

Головне призначення історичної карти полягає в тому, щоб відобразити зміни, що відбулися в тій чи іншій частині Землі за певний проміжок часу, відстежити збільшення чисельності населення і цивілізаційний зростання. Об’єкти наносяться з назвами, відповідними епосі, навіть якщо на сьогоднішній день вони перейменовані. Це дозволяє проаналізувати часовий відрізок або подія з граничною точністю.

Крім історичних існують географічні, політичні, фізичні, економічні, метеорологічні та інші різновиди карт. Всі вони створюються з певною метою. Ключове їх відмінність полягає в актуальності. Інформація, що наноситься на більшість карт, постійно уточнюється і доповнюється. Застарілі відомості в даному випадку не мають цінності.

Для кожного типу карт застосовуються умовні позначення, кольору, межі та сітки. Історичні відомості також наносяться за допомогою певних символів.

Висновки:

  • Історична карта – це зображення частини Землі в певний проміжок часу.
  • Відомості, нанесені на історичну карту, взяті з різних джерел.
  • Історична карта відображає зміни, що відбулися на тій чи іншій території.
  • Для інших карт важлива актуальність відомостей, тому вони постійно уточнюються.
  • Для кожного типу карт застосовуються умовні позначення, кольору, межі та сітки.
Посилання на основну публікацію