Боротьба слов’янських народів за національну незалежність

1. Чому до початку XIX ст. більшість слов’янських народів не мали своєї державності?

На початку XIX ст. слов’янські народи були під владою інших більш великих слов’янських держав, тому і не мали своєї державності. Південні слов’яни перебували під османським пануванням до початку XX ст., Західні слов’яни здобули свою незалежність тільки після Першої світової війни. А східні слов’яни – білоруси та українці – знайшли державність після розпаду Російської імперії.

2. Назвіть основні регіони проживання слов’янських народів, що перебували під владою Пруссії та Австрії.

Болгарія, Сербія, Хорватія.

3. Розкрийте роль Росії у становленні незалежності балканських народів.

Болгари, серби, хорвати, боснійці страждали від гніту Османської імперії. Прагнучи звільнитися від іноземного ярма, вони піднімали антитурецькі повстання, які жорстоко придушувались. Для боротьби балканських народів за незалежність величезне значення мала політика Росії в цьому регіоні, її війни з Османською імперією.

4. Складіть короткі тези (положення, твердження) на тему: «Слов’янські народи в боротьбі за національну незалежність в XIX – початку XX ст.».

Підйом національного руху в Болгарії. – 1908 Болгарія оголосила себе царством і проголосила незалежність від Туреччини.

1804 – 1813 рр. – Визвольне повстання в Сербії. Сербія отримала незалежність в 1882 р

Посилання на основну публікацію