Архаїчна Греція

Архаїчна Греція (середина VIII – VI ст. до н. е.)Розквіту давньогрецької цивілізації передував період визрівання і накопичення її матеріальних і духовних передумов. Цей період, що охоплює VIII — VI ст. до н. е., називається в історії Стародавньої Греції архаїчним. В цей час відбулося повне відокремлення ремесла від сільського господарства і почалася спеціалізація окремих міських центрів на виробництві обраних видів продукції.

Переворот у розвитку ремесла був пов’язаний з освоєнням заліза. Майстри з островів Самос і Хіос навчились паяти і кувати залізо; вони освоїли мистецтво лиття з міді і бронзи великих судин, статуй, панцирів і шоломів. Масовий, серійний характер набуло і керамічне виробництво, яке було розраховане головним чином на ринковий попит. Отримав поширення ножний гончарний круг. В Коринті будувалися швидкохідні військові і торговельні судна, що приводяться в рух трьома ярусами веслярів, трієри. Грецькі торгівці завезли в приморські міста своєї батьківщини фінікійське алфавітна лист. Додавши до приголосних звуків голосні, греки створили ту систему письма, від якої походять усі сучасні алфавіти. До нашого часу збереглися записані в архаїчну епоху поеми Гомера, вірші Сапфо, філософські афоризми Фальоса. Через купців греки запозичили у народів Близького Сходу і монету, яка називалася у них оболами і драхмами. Введення монети прискорило складання приватновласницьких відносин. Земля в цей час стає об’єктом купівлі-продажу. У VII ст. до н.е. в Греції були систематизовані і записані діяли норми звичаєвого права. Дракон в Афінах і Лікург-у Спарті закріпили і гарантували приватну власність на землю і рухоме майно. В цілях охорони особистої власності Драконові закони наказували смертну кару навіть за крадіжку овочів, чому і стали епітетом надмірно жорстоких законів взагалі. Торгівля виділилася в особливий вид занять. Це багато в чому було пов’язано з тим, що основні продукти харчування — хліб і сушена риба — були привізними. Хліб надходив в Грецію з Причорномор’я, Єгипту і Сицилії. З Фракії і Фессалії привозилися солоне м’ясо і ліс, з острова Хіос — вина, з острова Кіпр — сири та фрукти, мідь і залізо, з Персії (Ірану) і Карфагена — килими. В обмін на це афіняни вивозили оливкова олія, вино, маслини, тонку шерсть і у величезній кількості глиняний посуд — кераміка. Відділення ремесла від сільського господарства та розвиток торгівлі викликали до життя міста. Вони виросли з укріплених селищ гомерівської епохи — полісів, зберігши за собою цю назву. Саме міста розгорнули активну морську торгівлю. З VIII ст. до н. е. провідні материкові й острівні грецькі поліси стали виводити колонії, розташовані по узбережжях Середземного і Чорного морів. Ця велика територіальна експансія греків увійшла в світову історію під назвою Великої грецької колонізації. В результаті виникла система економічно взаємопов’язаних, але політично незалежних один від одного метрополій (від гр. metropolis дослівно — ” місто-мати) і колоній.

Таким чином, найбільші центри епохи бронзи — Кносс, Мікени, Тірінф, Троя добре вивчені сучасною археологією. Ці карликові ранньо-політичні утворення названі палацовими державами. Вони являли собою кілька десятків аграрних поселень, підвладних центрального палацу. Існувало тут централізоване господарство багато в чому споріднене економічної системи країн стародавнього Близького Сходу. З переселенням у Балканську Грецію войовничих і перебували на низькій стадії розвитку дорійців грецький світ виявився відкинутим далеко назад. І тільки в гомерівський період розвиток починається як би заново, але в зовсім інших формах. Вирішальну роль у становленні цих форм зіграло освоєння греками виплавки і обробки заліза. Залізні знаряддя різко збільшили виробничі можливості окремої сім’ї. Індивідуальне дрібне господарство стає з цього часу основною виробничою одиницею грецької економічної системи. Географічні особливості Греції (на її кам’янистому ґрунті добре росли маслини і виноградна лоза, але тут майже не сіяли зернових) сприяли інтенсивному розвитку мореплавання і торгівлі. В результаті колонізації були відкриті численні ринки, які забезпечували Грецію потрібною продукцією і сировиною, включаючи і рабів. Притому що формується поліс звільнявся від надлишку аграрного населення, що сприяло послабленню соціально-політичної напруженості в грецькому суспільстві в період «архаїчної революції». Саме так оцінюються в сучасній літературі ті якісні зміни, які вироб

Посилання на основну публікацію