Антропологія – реферат

Термін «Антропологія» має давньогрецьке походження і перекладається як «наука про людину» (антропос – людина, логос – наука). В цілому це сукупність наук, що займаються вивченням людини, його походженням, розвитком та існуванням в природною і штучному середовищі. У Радянському Союзі під словом «антропологія» розуміли науку про походження і еволюцію людини.

Першим цей термін вжив Аристотель, але він використовував його переважно для позначення духовної природи людини, а не фізичної. На сьогоднішній день предметом вивчення антропології є особливості біологічної мінливості людини, принципи класифікації людських рас і народностей, а також основні етапи еволюції приматів. Антропологічний підхід проглядається в багатьох дисциплінах. Наприклад, багато відомих класичні і некласичні мислителі використовували цей термін для позначення спеціальної філософської дисципліни, що з’явилася на початку XX століття, під назвою «філософська антропологія».

Інші гуманітарні науки також використовують термін «антропологія». До них відносяться мистецтвознавство, психологія, теологія, педагогіка. В останній науці є навіть спеціальний антропологічний підхід до виховання. З часом значення антропології видозмінювалася і ускладнювалося. До недавнього часу в Росії існувала тільки фізична антропологія. Однак після 1990-х років багато вузів країни ввели такі дисципліни, як соціо-культурна антропологія, політична антропологія, релігійна антропологія і т.д.

Існує три основні розділи в науці антропологія:

– Розділ морфології, який розглядає питання індивідуальної мінливості, вікових змін і деяких інших аспектів фізичного типу.

– Розділ антропогенезу, який займається змінами людини і його предків у часі і під впливом природних факторів.

– Розділ расознавства або етнічна антропологія вивчає подібності та відмінностей між расами людини.

Для антропології та її розділів з самого початку зародження характерна ідеологічна боротьба між матеріалістичним і ідеалістичним світоглядом. Як самостійна наука антропологія з’явилася досить пізно, приблизно на початку XIX століття. Велика увага цій науці приділяли К. Маркс і Ф. Енгельс, про що вони згадували в багатьох своїх працях. Саме класики марксизму вперше показали відмінність між громадськими та біологічними явищами.

Посилання на основну публікацію