Античні цивілізації Середземномор’я

1. Коли виникли найдавніші цивілізації в Європі? Яку роль у їх формуванні та розвитку зіграли природно-кліматичних етичні умови Середземномор’я?

Найдавніша в Європі цивілізація виникла на Криті на рубежі III-II тисячоліття до н.е. Завдяки рельєфу Балканської Греції (і Криту), який представляє з себе окремі долини, розділені горами, тут ніколи не було єдиної деспотичної держави. Мінойська і Мікенська цивілізації складалися з багатьох монархій. Земля в цій місцевості не приносить великих врожаїв. З іншого боку, протяжність берегової лінії була великою. Дані фактори визначили морський характер цих цивілізацій.

2. Які соціальні та економічні наслідки вступу Стародавній Греції в залізний вік вам відомі?

Залізо не є таким рідкісним металом, як мідь і олово. Перехід від бронзового віку до залізного зробив металеві знаряддя праці дешевше, доступніше більшому числу людей, що дозволило зробити нові кроки у виробництві та освоєнні людиною навколишнього середовища. Тепер для виготовлення знарядь праці не потрібно було привозити метал. Раніше доставку сировини, та й розподіл дефіцитних виробів нерідко перебувала в руках правителів, тепер все міг робити широке коло ремісників на місці. У Балканської Греції, де ще не сформувався потужний бюрократичний апарат, це вплинуло на розвиток суспільства, частково завдяки настання залізного століття тут з’явилися інші форми правління, крім монархії.

3. Що таке Велика грецька колонізація? Які її причини, значення і наслідки?

Велика грецька колонізація – це активний процес розселення греків, утворення ними нових полісів (колоній) на різних ділянках узбережжя Середземного і Чорного морів у VIII-VI ст. до н.е. Почалася вона через перенаселеності старих грецьких полісів, нестачі землі і соціальних проблем, викликаних цим перенаселенням. Вона розширила межі грецького світу, зробив греків учасниками історії багатьох регіонів, що змінило долі цих регіонів. Завдяки колонізації була тимчасово знижена соціальна напруженість в Греції, метрополії отримали джерело продовольства, хороший імпульс отримало розвиток торгівлі, що підвищило роль розбагатілих на цій торгівлі соціальних верств.

4. У чому полягали реформи Солона? Яку роль у розвитку Афін вони зіграли?

Реформи Солона дозволили подолати соціальну напруженість в афінському суспільстві і, головне, поклали початок перетворенню форми правління в Афінах з аристократії в демократію. Солон:

(a) оголосив сисахфию («струшування тягаря») – пробачив всі борги;

(b) скасував боргове рабство (і викупив за державний рахунок проданих за кордон боргових рабів);

(c) розділив громадян на 4 майнових класу, відповідно до приналежністю до цих класів визначалися політичні права та обов’язки людини, її роль в армії, податки і повинності;

(d) заснував нові органи правління і посилив роль Народних зборів, що підсилило роль демосу в політиці.

5. Що таке античний поліс? Які ознаки його відрізняють?

Поліс – це, насамперед, громада громадян. Це також держава, яким володіє громада, для якого характерні:

(a) певна територія (звичайна невелика: «осяжна для людини») з містом і сільською округою;

(b) певна форма правління;

(c) певне населення (в якому цивільний колектив рідко становив більшість);

(d) певна структура населення.

6. Які особливості Афін і Спарти як полісів? Як складалися відносини між ними?

У Класичну епоху Афіни стали зразком демократії. Влада тут була в руках у широкого кола громадян. Даний поліс жив у меншій мірі за рахунок землеробства, у великій за рахунок морської торгівлі і данини, яку платили йому союзні (фактично підлеглі) поліси, тому найбільше цінував фінансову стабільність. Він усюди підтримував демократичні режими. Спартанські громадяни жили за рахунок землеробства. Найбільше вони сподівалися на військову силу, тому від союзників вимагали військових контингентів. На противагу Афінам вони всюди підтримували олігархії, але сама Спарта хрестоматійною олігархією була. Олігархія – це влада небагатьох багатих. Спарта – суспільство рівних, де не було багатих і бідних громадян, усі жили за рахунок земельних ділянок, які обробляли підлеглі їм ілоти. Боротьба Спарти з Афінами за панування призвела до послаблення їх обох і до кризи поліса в цілому як форми державного устрою.

7. У чому вбачають історики причини і сутність кризи поліса?

У другій половині IV століття економіка активно розвивалася, але у зв’язку з постійними масштабними війнами це стосувалося, насамперед, галузей виробництва, які обслуговували ці війни, багато ремісники інших спеціальностей розорялися. Через великих військових замовлень деякі майстерні розширювалися, там все активніше став використовуватися праця рабів, багато інших ремісники тією ж спеціальністю розорялися. Сільськогосподарські землі постійно грабувалися в ході воєн, подолати такі періоду занепаду могли тільки багатії, у яких було багато землі. Дрібні власники розорялися і продавали свої землі багатіям. В цілому, збільшувалася майнова диференціація і число бідняків в полісах, бідні все більше озлоблювалися проти багатих, а ті озлоблювалися у відповідь проти бідних. Колонізація припинилася, тому збіднілі громадяни залишалися в полісах й соціальна напруженість росла. Багато шукали щастя за межами рідного поліса або вивозилися з нього як раби в результаті воєн. У результаті зменшувалася число не тільки імущих громадян, а й громадян взагалі. Все ці викликані, насамперед, масштабними війнами проблеми не вдалося вирішити в рамках полісної системи.

8. Що таке еллінізм? Яку роль у його становленні відіграли походи Олександра Македонського?

У результаті походів Олександра Македонського македонці і греки завоювали Перську державу, яка об’єднувала багато східних цивілізацію. Тобто ці походи створили умови для появи еллінізму, який є не що інше як цивілізація зі складною взаємодією, переплетенням, синтезом інститутів і структур, характерних як для Греції, так для Стародавнього Сходу.

9. Які етапи виділяються в історії римської цивілізації?

Етапи розвитку римської цивілізації:

(a) царський період

(b) республіка

(c) імперія

10. У чому полягали причини боротьби патриціїв і плебеїв? Чим вона закінчилася? Яке значення ця боротьба мала для становлення римської цивільної громади?

Плебеї спочатку були не тільки біднішими патриціїв, але й мали значно менші правами. У ході боротьби плебеї домоглися значних поступок, таких як введення посад народних трибунів і записи законів. Нарешті, був прийнятий закон, за яким один з консулів повинен був обов’язково обиратися з числа плебеїв. У результаті закінчилося формування єдиного римського цивитас – громадянського колективу. До цього часу багаті люди з’явилися і серед плебеїв і влада опинилася в руках нобілів – заможних і впливових людей з числа як патриціїв, так і плебеїв.

11. У чому подібність грецького поліса і римської цивитас? У чому відмінності?

Рим був класичним полісом кшталт грецьких. Відмінності визначалися тим, що Рим з самого початку своєї історії став підпорядковувати собі значні території і постійно розширював межі своєї держави. Через це трансформувалися або отримали дещо інші функції полісні структури управління і верстви суспільства, склалося античне класичне рабство.

12. Що таке антична класична рабство? Що відрізняє його від рабства на Стародавньому Сході?

На Стародавньому Сході рабська сила була допоміжною, раби найчастіше робили те ж, що і вільні. У Римському державі склалася інша ситуація. Під час воєн римляни захоплювали полонених, війни починалися одна за одною і в основному були успішними. У результаті рабів в римському державі стало дуже багато, вони стали дешеві, вони були навіть у бідних римлян. Це призвело до появи нового типу виробництва, при якому раби використовувалися всюди, деякі сфери виробництва були організовані так, що не могли обійтися без рабів. Все це зажадало і остаточного юридичного оформлення рабовласництва.

13. Як і коли в Римі відбувся перехід від республіки до імперії? Які етапи у розвитку імперії виділяють історики?

Після вбивства Гая Юлія Цезаря в 44 р до н.е. почалися довгі громадянські війни. Переможцем з них в 27 р до н.е. вийшов Октавіан Август, який формально став всього лише принципом сенату (говорить перший на засіданні), але фактично завдяки іншим посадам, які він також обіймав, зосередив у своїх руках одноосібну владу в державі. Він заснував імперію, історія якої розділяється на 2 етапи:

(a) період принципату

(b) період домината

14. Які причини кризи і падіння Західної Римської імперії?

Причини падіння Західної Римської імперії:

(a) криза римського суспільства;

(b) значна варваризація римського суспільства;

(c) варваризація армії

(d) ослаблення економічних зв’язків між окремими частинами держави

(e) напад одночасно багатьох племен в результаті великого переселення народів

(f) протяжна сухопутний кордон, захищена лише річками (у той час як значну частину кордону Східної Римської імперії закривали від великого переселення народів гори і моря)

(g) в Західної Римської імперії перед її падінням правила низка слабких або просто малолітніх правителів, швидко змінювали один одного в результаті змов, в Східної Римської імперії в цей період було кілька довго правили сильних правителів, які передавали владу без потрясінь для держави.

15. У чому своєрідність античних цивілізацій Європи в порівнянні з цивілізаціями Стародавнього Сходу?

Досить часто своєрідність античних полісів бачать в їх особливому державному ладі, який разюче відрізняється від давньосхідних деспотій. Але не ясно в цьому відношенні чим відрізняються античні поліси від давньосхідних міст-держав, наприклад, шумерських. З цього приводу в науці була жарка дискусія, яка так і не принесла певних результатів. Тому головна відмінність лежить у сфері науки і культури. Саме в античності з’явилися мистецтво заради самого мистецтва і філософія (з якої розвинулася наука), якою займалися в основному заради самого пізнання, і лише трохи заради отримання практичних результатів.

Посилання на основну публікацію