Афінська демократія за Перікла

У V столітті до н.е. в Афінах не було ні царів, ні вельмож. Афіняни вважали, що будь-який громадянин – багатий він чи бідний, знатний чи незнатен – здатний брати участь в управлінні державою. Влада в Афінах належала демосу. Знаменитим вождем афінського демосу протягом декількох десятиліть був Перікл. На сьогоднішньому занятті ви дізнаєтеся про те, як змінилося управління афінського поліса в роки правління Перікла.

 

Передісторія

 

Основи демократії (від грец. demos – народ і kratos – влада, тобто «влада народу») в Греції в VI ст. заклали закони Солона (див. урок «Зародження демократії в Афінах»).

Найбільшого розквіту демократія досягла в Афінах у V ст. до н. е. Будь-який чоловік, що досяг 20-річного віку міг брати участь в управлінні державою (при цьому не могли брати участь в управлінні державою жінки і раби).

 

Піднесення Афін почалося після перемоги над персами (див. урок «Навала греків на Елладу»).

 

Законодавча влада

 

Народні збори: могло брати участь все доросле чоловіче населення (тільки громадяни), збиралися 3-4 рази на місяць. Займалися вирішенням державних питань. Шляхом відкритого голосування народні збори обирало 10 стратегів. Таємним голосуванням збори приймають закони, рішення про оголошення війни і т. п.

Рада п’ятисот: у нього входили громадяни старше 30 років, обиралися шляхом жеребкування на рік. Члени ради засідали щодня і отримували платню. Рішення ради виносилися на обговорення Народних зборів.

Виконавча влада

 

Посадові особи (крім стратегів) обиралися жеребкуванням на рік. При Периклі була введена оплата праці магістратів, тому тепер ту чи іншу посаду міг зайняти будь-який громадянин, незалежно від майнового статусу.

 

Судова влада

 

Суд присяжних (гелиэя), який кожні 5-6 років обиралося 6 тис. осіб не молодше 30 років.

 

Події

 

443 р. до н. е. – Перикл вперше обраний першим стратегом. Він займав цю посаду протягом 15 років. Це була найбільш важлива посаду в державі. Перший стратег був воєначальником і керував зовнішньою політикою.

 

431-404 рр. до н. е. – Пелопоннеська війна між Спартою і Афінами, в яку було втягнуто більшість грецьких полісів. Закінчилася поразкою Афін.

 

Учасники

 

Перікл – афінський політичний діяч і воєначальник. При ньому афінська демократія досягла розквіту. Ініціював будівництво на громадські гроші будівель і храмів. Сім днів Історії. «Греція. Перікл – розквіт Афінської демократії».

 

Анаксагор – філософ, учитель Перікла. Був змушений покинути Афіни через звинувачення в безбожництві.

 

Фідій – скульптор, керував роботами по скульптурного оформлення Парфенона на Акрополі.

 

Громадяни – корінні афіняни, обидва батьки яких були громадянами, які мали право брати участь в управлінні державою.

 

Переселенці (метеки) – чужинці, що живуть не в тому полісі, в якому народилися. Вони платили податок за право жити в Афінах, не мали політичних прав.

 

Раби – жителі, що не мали ніяких прав.

 

Висновок

 

Закінчення Пелопоннеської війни і перемога Спарти принесли світ ненадовго. У зв’язку з невдоволенням з приводу верховенства Спарти між грецькими полісами знову почалися міжусобні війни, які призвели до ослаблення грецьких міст.

 

Між тим Македонське царство – держава на півночі Балканського півострова – ставало все сильніше (див. урок «Греція підпорядковується Македонії»).

 

Конспект

 

Головним органом влади в Афінах були Народні збори. У Зборах брали участь громадяни, тільки чоловіки починаючи з двадцятирічного віку. Для вирішення державних справ вони збиралися 3-4 рази в місяць на пологому пагорбі в західній частині міста. Приходили ремісники і торговці, веслярі і човнярі Пірея, а також землероби, якщо тільки сільські роботи не були в розпалі. Приходили багаті купці і поміщики. 

 

Народні збори обирало підняттям рук десятьох стратегів терміном на рік. Посаду першого стратега була найважливішою в Афінах. Він керував військом і флотом, відав відносинами Афін з іншими державами. П’ятнадцять разів, починаючи з 443 р. до н. е., Збори обирало Перікла (рис. 1) першим стратегом.  

Таємним голосуванням – подачею білих або чорних камінців – Збори оголошувало війну, стверджувало мирні договори, приймало закони. Будь-який громадянин міг виступити на Зборах зі своєю пропозицією (наприклад, прийняти новий закон). Однак голосували не відразу: пропозиція повинен був обговорити Рада п’ятисот. Лише на одному з таких Зібрань громадянам повідомляли результати обговорення. Причому незалежно від того, схвалила Рада п’ятисот зроблену пропозицію чи ні, його ставили на голосування. 

 

Збори розпоряджався скарбницею і стверджувало витрати стратегів (рис. 2). Одного разу самого Перікла звинуватили у величезних витратах. Дійсно, за його пропозицією в Афінах зводилися чудові храми, портики і статуї. Вороги Перікла, знатні афіняни, підняли в Зборах крик, звинувачуючи першого стратега в невмілої витрати величезних грошей. Не даси Збори витрати, Перікл був би відданий під суд. Однак він був досвідченим промовцем (Оратор – людина, що вміє виголошувати промови, переконувати слухачів.) і вмів говорити з демосом. «Знаходять громадяни, що насправді витрачено більше, ніж потрібно?» – запитав Перікл. «Так, так! Занадто багато!» – пролунали голоси. «Раз так, – говорив Перікл, – то я поверну в казну все до останньої драхми. А потім накажу на всіх будівлях написати: «Споруджено Періклом на його власні кошти». Але демос, як і передбачав Перікл, не побажав поступитися йому славу зведення Парфенона і інших чудових будівель. «Ні, не хочемо! Для прикраси Афін не шкода нічого!» – зашуміли громадяни та затвердили звіт Перікла. 

 

 

За державну службу платили гроші з казни. В Афінах, крім стратегів, існувало багато посад. Зазвичай одну і ту ж посаду судді, або збирача податків, або доглядача ринку – прагнули зайняти кілька громадян. Кого ж з них слід віддати перевагу? Тягнули жереб: кому дістанеться білий боб, той і вважається обраним. (Боби – плоди рослин, наприклад, квасолі.) 

 

Заняття посад було почесним. І ніякої оплати за це спочатку не належало. Тому найбідніші громадяни ухилялися від жеребкування. Їм було не до служби державі: зуміти б заробити собі на життя. Однак Перікл прагнув до того, щоб всі громадяни брали участь в управлінні і в судах. Тому за його пропозицією було прийнято закон, за яким громадянам, обраним на посаду, за кожен робочий день стали платити гроші з казни. Цих грошей має вистачити на купівлю хліба, овочів, риби для невеликої сім’ї. Вперше в історії була введена плата за виконання виборних посад. 

 

Вся життя Перікла була віддана державних справах. Афіняни жартували, що в місті він знав тільки ті вулиці, що вели від його будинку в Народні збори і Рада п’ятисот. Перший стратег отримав прекрасну освіту. Знаменитий вчений Анаксагор був його учителем і другом. Анаксагор вивчав явища природи і вважав, що Сонце і Місяць – це не боги, а величезні розжарені камені. Серед друзів Перікла був творець «Антігони» Софокл, творець чудових статуй Фідій, «батько історії» Геродот, описуючи греко-перські війни. Всі ці люди збиралися для вчених суперечок і бесід у будинку першого стратега та його дружини Аспасии – однією з найосвіченіших жінок Еллади (рис. 3). 

 

 

Друзі Перікла допомагали йому і в державних справах. Фидию він доручив керувати зведенням храмів і статуй в Акрополі. Софокл брав участь, вже не як поет, а як воїн, у морських походах. Геродот за пропозицією Перікла відплив разом з іншими афінянами в Італію, щоб заснувати там колонію. 

 

Однак у Перікла були не тільки прихильники, і вороги з знаті. Вони обмовляли на нього і його друзів, звинувачували їх у злочинах. Анаксагора повинні були судити за те, що він не вірив у богів. Боячись за долю вченого, Перікл допоміг Анаксагору покинути Афіни, не чекаючи суду. Фідія звинуватили в приховуванні золота при створенні статуї Афіни в Парфеноні. Щоб виправдатися, Фидию довелося зняти зі статуї Афіни золоту одяг. Її зважили і переконалися в чесності старого майстра. 

 

За Перікла афінська демократія досягла свого розквіту. Афіни були наймогутнішою державою Еллади.

Посилання на основну публікацію