Адам Сміт

Адам Сміт народився в Шотландії в 1723 р Уже з чотирнадцяти років він навчався в Університеті Глазго, а потім і в Оксфорді. З 1748 почав викладати в Единбурзі риторику, мистецтво написання листів і предмет під назвою «досягнення багатства». Ще через три роки став професором логіки в Університеті Глазго, де викладав етику, риторику, юриспруденцію і політичну економію. Професору не було і тридцяти років.

Після переїзду в Лондон в 1776 р Адам Сміт опублікував книгу «Дослідження про природу і причини багатства народів», яка поклала початок політичної економії як науки. Сміт запропонував концепції «економічної людини» і «природного порядку». Він доводив, що людина є основою суспільства і завжди прагне до особистої вигоди. Тому природний порядок – це ринкові відносини, в яких всі учасники переслідують особисті корисливі інтереси.

Сума цих інтересів, цей природний порядок, забезпечує багатство, благополуччя та розвиток не лише окремих людей, а й суспільства в цілому. Справа в тому, що досягнення власної вигоди можливо лише через задоволення чиєїсь потреби. Ринок змушує враховувати інтереси інших людей, і спільними зусиллями, задовольняючи потреби один одного, люди забезпечують особисте і суспільне багатство. Егоїзм виявляється ефективним важелем при розподілі ресурсів. «Невидима рука ринку» виявляється потужною силою, яка регулює суспільний розвиток. Категорії попиту, пропозиції та прибутку допомагають зрозуміти функціонування економіки на ринкових засадах. Свободу конкуренції він вважав природним початком і був переконаний у тому, що разом з розвитком капіталістичних відносин буде рости і добробут народних мас. Адам Сміт вважав, що праця є єдиним джерелом речового багатства, бачив у грошах тільки засіб звернення, «велике колесо обміну». Таким чином, шотландський вчений розкрив дію економічних механізмів, які лежали в основі вільного ринку. В основі природного порядку, на думку Сміта, лежала приватна власність. Він показав, що економічні закони носять об’єктивний характер [137]. У 1778 р він став главою митного управління Единбурга. Помер в 1790 р

Посилання на основну публікацію