1921-1922 рр. – кінець громадянської війни

У 1920 р РРФСР підписала мирні договори з Литвою, Латвією. Естонією, Фінляндією, а на початку 1921 р – з Іраном і Туреччиною. У 1920 р почалися переговори про відновлення торгових відносин з Англією. Розглядаючи національне питання з позицій класової боротьби, більшовики створили в 1920 р Бухарську і Хорезмську радянські республіки. Спираючись на комуністичні організації Закавказзя, Червона Армія у квітні 1920 р увійшла в Баку, в листопаді – в Єреван і в лютому 1921 р – в Тифліс (Тбілісі). Були утворені радянські республіки в Азербайджані, Вірменії та Грузії. Більшовики змогли здобути перемогу в цьому районі через нездатність урядів Закавказзя вирішити національне питання, кривавих міжнаціональних і міждержавних конфліктів (вірмено-грузинський в 1918-1919 рр., Вірмено-азербайджанський в 1919-1920 рр., Переслідування абхазького і осетинського національних меншин в Грузії). На початку 1921 р були ліквідовані основні фронти громадянської війни.

У Забайкаллі була створена Далекосхідна Республіка (ДСР) на чолі з комуністами і представниками інших партій (есерів, меншовиків та ін.). Війська ДСР під командуванням В.К. Блюхера вели боротьбу з дивізією генерала Р.Ф. Унгерна в Монголії, відбили наступ армії Приморського уряду. До осені 1922 Примор’ї покинули японці. У жовтні того ж року війська ДСР вступили до Владивостока, а в листопаді ДСР увійшла до складу РРФСР.

Аналізуючи причини перемоги більшовиків у громадянській війні, слід зазначити, що при всіх коливаннях селянства саме його позиція визначила їх успіх. Білий рух виявився нездатним запропонувати селянству реальну альтернативу вирішення земельного питання і майбутнього державного устрою Росії. Отримали землю селяни часто робили вибір за принципом «меншого зла».

Для основної маси селян і робітників більшовики психологічно були ближче, ніж білі («барі», «панове»). Партії есерів і меншовиків не могли прийняти воєнную диктатуру Колчака і Денікіна. Це посилювало їх коливання – від боротьби з радянською владою до заяв про готовність захищати її від білих генералів в 1919 г. Не підтримали Білий рух національні райони, право на самовизначення яких заперечувалося ідеологією білих.

Радянської влади вдалося залучити до Червоної Армії до третини офіцерського корпусу. Більше 80% командуючих арміями та фронтами були колишніми офіцерами. В умовах інтервенції для значної частини населення більшовики ставали захисниками російської державності.

Посилання на основну публікацію