Зростання ролі радянської науки в 80-і роки

Прискорення науково-технічного прогресу створило сприятливі умови для успішного розвитку науки, її перетворення в безпосередню продуктивну силу суспільства. Незмірно зросли державні асигнування на розробку найважливіших завдань радянської науки. У 1970-1983 рр. їх розмір перевищив 248 млрд. руб. У 70-і роки в країні діяли понад 5 тис. Науково-дослідних установ.

Радянські вчені брали активну участь у вирішенні великих проблем розвитку науки і техніки, народного господарства. Поглибилося взаємодія дослідних установ з промисловістю. Однією з форм їх взаємозв’язків стала розробка і спільне здійснення комплексних програм, що об’єднали всі елементи ланцюга: дослідження – виробництво. У хімії, медицині, промисловості знайшли практичне застосування лазери. Виникла і отримала розвиток нова наукова дисципліна – космічна геологія. Космічна техніка використовувалася для вивчення навколишнього середовища і природних ресурсів Землі. Застосування отриманих з її допомогою даних приносило щорічну економію в сотні мільйонів рублів.

Тривали роботи з виконання космічної програми. Досягнення в галузі науки, техніки, медицини та біології дозволили збільшити час перебування космонавтів на навколоземній орбіті. Тривалість космічного польоту Л. Кизима, В. Соловйова та О. Атькова склала 237 діб. У процесі польоту, у відкритому космосі космонавти виконали складні монтажні роботи на руховій установці орбітальної станції «Салют – 7».
На радянських орбітальних станціях було освоєно вирощування кристалів напівпровідників; їх унікальні властивості представляли велику цінність для мікроелектроніки.

На допомогу дослідникам прийшла нова потужна техніка. З введенням в дію в кінці 60-х років прискорювача протонів – синхрофазотрона – фізики отримали можливість вести наукові дослідження в області ядерної фізики високих енергій. Тривали роботи в області вивчення будови речовин, основ генетичної інженерії, керованої термоядерної реакції.
Розширилися міжнародні зв’язки радянських дослідників. Вчені Академії наук СРСР спільно з науковцями соціалістичних країн досліджували такі теми, як «Розробка заходів захисту металів від корозії», «Розробка заходів з охорони навколишнього середовища». Велося спільне вивчення проблем в області астрофізики і геофізики, фізики напівпровідників і хімії, органічних полімерів.

Здійснювалося співробітництво в галузі науки і техніки з Францією, США, Англією, Італією і з іншими капіталістичними державами. Прикладом спільної діяльності в галузі дослідження космічного простору може служити політ за програмою «Союз» – «Аполлон» (США) влітку 1975

Міжнародні контакти СРСР в області науки розширювали співробітництво держав, сприяли зміцненню взаєморозуміння і дружби між народами.

Посилання на основну публікацію