Зміцнення зв’язків науки з виробництвом в СРСР

У перші повоєнні роки була здійснена велика робота по відновленню і розширенню мережі науково-дослідних установ у країні. Були створені сотні нових наукових установ, галузевих дослідницьких інститутів, республіканських академій наук. З метою розвитку продуктивних сил Сибіру і Далекого Сходу було організовано Сибірське відділення Академії наук СРСР. Росли асигнування на наукові цілі. Якщо в 1950 р їх розмір склав 524 млн. Руб., То до кінця 50-х років ця сума збільшилася в чотири рази.

Розгортання науково-технічної революції, завдання прискорення темпів технічного прогресу вимагали всебічного розвитку науки і розширення її зв’язків з виробництвом. Особливо велика увага приділялася розвитку найбільш перспективних наукових галузей – радіофізики, електроніки, теоретичної фізики та ін.

Радянські фізики плідно вивчали проблеми, пов’язані з природою ядерних сил і властивостями елементарних частинок. Велику роль у розвитку ядерної фізики зіграв тричі Герой Соціалістичної Праці академік І. В. Курчатов. З відкриттями в області ядерної фізики пов’язано застосування атомної енергії в мирних цілях – в промисловості, сільському господарстві, медицині. Були досягнуті значні успіхи в області ракетно-космічної науки. Під керівництвом С. П. Корольова були створені балістична ракета і пілотовані космічні кораблі. 4 жовтня 1957 року у Радянському Союзі був запущений перший у світі штучний супутник Землі. Нові типи надзвукових літаків були сконструйовані А. Н. Туполева, А. С. Яковлєвим. Вчені добилися видатних результатів в галузі кібернетики, електроніки і обчислювальної техніки. Одночасно з розробкою теоретичних проблем приймалися заходи для широкого використання наукових відкриттів. Були створені і впроваджені в практику швидкодіючі обчислювальні машини. На основі досягнень вчених-хіміків виникла нова промисловість – синтетичних матеріалів.
Радянські геологи вели комплексне вивчення продуктивних сил східних районів країни. Продовжувалося дослідження рудних багатств Курської магнітної аномалії. Були відкриті нові газові родовища, запаси нафти, вугілля та інших корисних копалин.

Успішно розвивалися громадські науки. Велику роль в цьому зіграла публікація четвертого видання Творів В. І. Леніна, робіт К. Маркса і Ф. Енгельса. Для підготовки кадрів партійних і радянських працівників важливе значення мало створення Академії суспільних наук при ЦК ВКП (б) і Вищої партійної школи при ЦК ВКП (б). У 1947 р з ініціативи великих радянських вчених і суспільно-політичних діячів було створено Всесоюзне товариство з розповсюдження політичних і наукових знань.

Посилання на основну публікацію