Зміцнення матеріально-технічної бази соціалізму

До кінця 50-х років завершилася тривала смуга історичного розвитку, пов’язана із зміцненням і розвитком переможного соціалізму.

Радянське суспільство досягло величезних успіхів у своєму економічному і культурному зростанні. У всіх галузях народного господарства безроздільно панувала соціалістична власність.

Високого рівня розвитку досягла виробнича база суспільства. Її основою була потужна багатогалузева індустрія. За період з 1938 по 1958 р в країні було споруджено понад 19 тис. Промислових підприємств. Масштаби промислового виробництва збільшилися за той же час в 6 разів, в тому числі вироблення електроенергії зросла в 6,5 рази. У паливній промисловості зріс видобуток найбільш прогресивних видів палива – нафти і газу. У машинобудуванні були створені і впроваджені нові, більш досконалі зразки машин і механізмів, верстати з програмним управлінням, автоматичні і напівавтоматичні лінії. Покращився розміщення промисловості. У східних районах країни виплавлялось понад 46% сталі, видобувалося понад 70% нафти, 47% вугілля.

СРСР домігся значних успіхів в економічному змаганні з капіталістичними країнами. В кінці 50-х років на частку Радянського Союзу припадало близько 20% всього світового промислового виробництва, в той час як в 1937 г.- тільки 10%.

Успішно розвивалося сільське господарство. У порівнянні з 1937 р збільшилися посівні площі. Набагато зросло споживання електроенергії для виробничих потреб села. До кінця 50-х років в розпорядженні колгоспів і радгоспів було понад 1 млн. Тракторів, понад 500 тис. Зернових комбайнів, 700 тис. Вантажних автомобілів.

Стали більш досконалими соціалістичні виробничі відносини. Збільшилася частка загальнонародної (державної) соціалістичної власності в місті і селі. Цьому сприяли створення нових радгоспів на освоюваних землях і переклад на становище державних підприємств деяких відстаючих колгоспів. Розширилася і зміцніла кооперативно-колгоспна власність. Важливу роль в її зміцненні зіграли реорганізація МТС і продаж сільськогосподарської техніки колгоспам. В результаті укрупнення і переведення частини колгоспів на становище радгоспів їх чисельність в 1958 р але порівняно з 1937 р зменшилася більш ніж в 3,5 рази. Однак в економічному відношенні вони представляли більш потужні, високопродуктивні господарства.

Підйом соціалістичної економіки з’явився основою зростання матеріального добробуту трудящих. Реальна заробітна плата робітників і службовців за 20 років підвищилася в 2 рази, доходи колгоспників виросли більш ніж і 2 рази, збільшилася їхня купівельна спроможність. Значних успіхів було досягнуто в розвитку культури всіх народів Радянського Союзу.

Посилання на основну публікацію